Binære opsjoner er en ekstrem form for opsjonshandel på nett, med svært høy risiko. Produktene fungerer slik at en investor må «vedde» om en aksje vil stige eller falle i kurs, ofte med en løpetid på sekunder. Vedder man riktig, kan gevinsten være 70–90 prosent av innsatsen. I motsatt fall taper investoren hele innsatsen.

– Disse produktene er høyst spekulative. Ved flere transaksjoner er det større sannsynlighet for tap enn for gevinst, har Finanstilsynet tidligere uttalt.

Også Økokrim har advart mot slik handel, som de mener ofte ikke er annet enn rene bedragerier.

Kan tape store penger

Nå føyer Forbrukerrådet seg inn i rekken av kritikere. Fagdirektør Jorge Jensen mener slike veddemålsprodukter er utspekulerte.

– Svært få ikke-profesjonelle investorer som kjøper disse produktene, kan regne med å gå i pluss, og i de fleste tilfellene vil kundene tape til dels betydelige beløp. Vi stiller oss helhjertet bak forslaget om å forby eller begrense salget av disse produktene, sier Jensen i en pressemelding.

– Lurer forbrukerne

Forbrukerrådet støtter også innføring av strenge restriksjoner på salg av såkalte finansielle differansekontrakter (CFDer), et finansprodukt som kan minne om binære opsjoner, og som også handler om å forutse endringer i aksjepriser med mer.

Ifølge Forbrukerrådet driver flere av tilbyderne av slike produkter med villedende og spekulativ markedsføring.

– Vi har sett slike selskaper lure forbrukere på det groveste, sier Jensen.

En gransking Finanstilsynet har gjort av om lag 1.000 kunder i forbindelse med handel med CFDer over en toårsperiode, viste at hele 82 prosent hadde tapt penger. Tapene var i snitt på 260.000 kroner.

(©NTB)(Vilkår)

Hvem er det egentlig som tar forbrukslån?
01:46
Publisert: