Kjøperen av et rekkehus i Oslo la 4,8 millioner kroner på bordet i 2015. Ett år senere slår en rapport fast at støyen fra Østensjøbanen forringer boligens verdi med 300.000 kroner.

På visning skal selger ha opplyst at støyen fra banen ville minske etter at en ombygging ble ferdig. Flere beboere, inkludert kjøperen, opplevde derimot økt støy fra t-banen etter ombyggingen. Derfor reklamerte selger i 2016 til Protector Forsikring, og viste til en rapport innhentet fra Multiconsult som estimerte at støyen hadde minsket boligens verdi med 300.000 kroner.

«Støynivået har økt med cirka tre desibel som følge av oppgraderingen av Østensjøbanen. Det er en signifikant økning», heter det i rapporten. Tapet på 300.000 kroner er regnet ut fra utgiftene knyttet til etablering av et isolert støygjerde langs t-banen.

Selskapet avviste kravet, og saken gikk videre til Finansklagenemdna.

Tapte i nemnden

Kjøperen tapte enstemmig i Finansklagenemnda, hvor det totale økonomiske omfanget var på 362.000 kroner. I nemnden handlet mye av striden om hva slags informasjon kjøperen fikk på visning.

I dokumentene hos nemnden avviser selgeren at informasjonen som ble gitt kom fra selskapet, og skriver at kjøper «hadde heller ingen grunn til å tro at jeg uttalte meg om noe annet enn en antagelse».

Protector Forsikring viser til at informasjon selger gir ikke kan anses som en omstendighet ved eiendommen. Det ble også lagt til at selgeren tok forbehold om at opplysningene muligens ikke stemte fordi selgeren tydeliggjorde at informasjonen kom fra andre.

I avvisningen skriver Finansklagenemnda at selgers muntlige opplysninger ved salget fremsto som klart usikre for kjøperen. (Vilkår)

150 personer savnet da hundrevis av bolighus gikk opp i flammer
Minst ti personer har omkommet, over 100 er sendt til sykehus og hundrevis av bolighus har gått opp i flammer i California, der kraftige skogbranner herjer.
01:17
Publisert: