En undersøkelse Norstat har gjennomført for forsikringsmegleren Aon Norway viser at hele 32 prosent av de spurte bruker tid på å bekymre seg for eller planlegge egen økonomi i arbeidstiden.

13 prosent av de spurte sier at de har brukt én til to timer arbeidstid på dette i løpet av den siste måneden, mens ni prosent sier at de brukte to til fem timer.

Ofte dreier det seg om bekymringer knyttet til pensjon.

– Jeg skjønner veldig godt at folk er forvirret. Du må jo ha mer enn høyere utdannelse i økonomi for å forstå det norske pensjonssystemet, sier Knut Helgesen (64), som er rådgiver innen vannkraftprosjektering i Norconsult og begynte å ta ut pensjon i fjor etter en sykdomsperiode.

I desember 2017 skrev Undercover Recruiter at privatøkonomiske bekymringer kostet den britiske økonomien 121 milliarder pund i tapt produktivitet årlig, og også i USA har såkalt «Financial Wellbeing» blitt en trend på arbeidsplassene. Over 150 representanter fra Fortune 500-selskaper og andre større virksomheter deltok på Employee Financial Wellbeing Conference i november i fjor, mens bare et 20-tall bedrifter deltok noen år tidligere.

DNs Anita Hoemsnes: Slik sikrer du en god pensjon
01:17
Publisert:

– «Financial Wellbeing», eller økonomisk trivsel som vi kaller det på norsk, er på full fart inn som et ansattegode også på norske arbeidsplasser, sier Anette Brown, fagdirektør for Employee Benefits i Aon.

– De fleste bedrifter ønsker seg fornøyde og produktive ansatte, og satsing på økonomisk trivsel for ansatte er en strategi som gir gode resultater for både ansatte og arbeidsgiver, legger hun til.

Tar grep for å skape økonomisk trivsel

De vanligste tiltakene blant arbeidsgivere for å øke økonomisk trivsel for ansatte er ifølge Aon:

  • Fleksible fordeler/kompensasjon
  • Økonomisk opplæring
  • Workshops for pensjonsplanlegging
  • Tjenestetilbud (EAP) for ansatte
  • Økonomisk rådgivning subsidiert av arbeidsgiver
  • Lån fra arbeidsgiver

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter, og jobber innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. I dag åpner selskapet for at ansatte kan stå i jobb frem til de er 72 år. Dermed er en god seniorpolitikk i bedriften viktig, forklarer HR-seniorrådgiver Janniche Rognes Johansen, som selv har begynt å ta ut pensjon.

– I dag lever eldre lenger enn før, og de er ofte friske og raske. Men det sies også at en økende gruppe gjeldsofre er pensjonister. Pensjonssystemet er så komplisert at mange kvier seg for å sette seg ordentlig inn i det, og svært mange vet ikke hva de vil få i pensjon. Vi vil bidra til å gjøre overgangen fra ansatt til pensjonist mer smidig og håper også at flere vil stå i arbeid frem til de er over 70 år. Derfor har pensjonsseminarer og privat økonomisk rådgivning blitt en del av vår seniorpolitikk fra og med i år, sier Rognes Johansen.

Alle ansatte over 60 år får tilbudet.

Vurderer å utvide tilbudet

Knut Helgesen (64) takket ja til tilbudet.

– Jeg var kreftsyk og begynte å ta ut pensjon i fjor, men nå er jeg helt symptomfri og håper jeg kan jobbe i mange år til. For meg er dette ansattegodet gull verdt, nå vet jeg hva jeg kan vente meg i pensjon fremover, hvis jeg fortsetter i dette sporet og klarer å holde meg frisk nok til å jobbe til 72, sier han.

– Mange mangler kunnskap om pensjon og forsikring. Vi vil bidra til at våre ansatte seniorer gjør gode valg, og på sikt er det mulig vi utvider tilbudet til også å omfatte flere grupper ansatte. Det er jo ikke bare seniorer som bekymrer seg for egen økonomi, sier Rognes Johansen.

Flere planlegger «Financial Wellbeing»-strategi

En internasjonal rapport Aon ga ut nylig, der representanter fra 159 multinasjonale selskaper deltok, viser at bare 14 prosent av dem har en «Financial Wellbeing»-strategi. Men om tre år planlegger 66 prosent å ha en slik strategi, viser funnene.

Anette Brown, fagdirektør for Employee Benefits i Aon.
Anette Brown, fagdirektør for Employee Benefits i Aon.

77 prosent av de spurte arbeidsgiverne sa at «Financial Wellbeing» vil bli høyere prioritert de neste tre årene. 69 prosent sier at de gjør det fordi «det er det rette å gjøre», mens 63 prosent også håper en slik strategi vil bidra til å øke produktiviteten på arbeidsplassen.

– Bank og finanssektoren er foreløpig den bransjen som oftest tilbyr dette, men Aons undersøkelse viser at flere bransjer kommer etter. I Norge er det mest utbredt som en del av bedrifters seniorpolitikk, men jeg tror flere etter hvert vil innse at dette er et gode ansatte i alle aldre kan ha god bruk for, sier Anette Brown.

Etterlyser tilbud til unge

Uavhengig pensjonsekspert Alexandra Plahte, jurist i rådgivningsselskapet Gabler Pensjon og Rådgivning, erfarer økende etterspørsel fra flere norske fagforeninger og arbeidsgivere som ønsker å tilby individuell økonomisk rådgivning som et medlemstilbud eller ansattegode.

– Dessverre ser jeg at en del fortsatt primært fokuserer på pensjonsøkonomi for de eldste. Jeg mener man bør gi tilbudet til alle aldersgrupper og heller fokusere på livsfaseøkonomi, sier Plahte.

Hun understreker at det er de unge i dag som blir pensjonstapere hvis de ikke kompenserer med å jobbe lenge.

Pensjonsekspert Alexandra Plahte ber fagforeninger og arbeidsgivere om også å tenke på de unge.
Pensjonsekspert Alexandra Plahte ber fagforeninger og arbeidsgivere om også å tenke på de unge. (Foto: Per Thrana)

– Jeg er glad for å registrere at både fagforeninger og arbeidsgivere har større fokus på informasjon om pensjon enn før, men synes det er viktig å ikke glemme de unge. Det er de som vet minst og som dessuten i stor grad har mulighet til å påvirke sin egen pensjon. De må bevisstgjøres, få vite hvilke alternativer de har, og så kan de ta sine egne valg ut fra det, sier Alexandra Plahte.

Hun minner om at det er mange måter å spare på, og at informasjonen fra de som selger spareprodukter i en del tilfeller åpenbart er preget av egeninteresse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.