Pensjonsreformen i 2011 åpnet for at uttak av alderspensjon fra folketrygden kan startes når som helst mellom 62 og 75 års alder, hvor årlige ytelser justeres i henhold til gjennomsnittlig forventet gjenstående levetid ved uttakstidspunktet.

Etter reformen har det vært en kraftig økning i antall 62-åringer som får alderspensjon.

Christian N. Brinch fra BI, Ola L. Vestad fra SSB og University of Chicago og Dennis Fredriksen fra SSB har forsket på konsekvensene av dette, og presenterer funnene av dette i rapporten «Life Expectancy and Claiming Behavior in a Flexible Pension System».

Forskerne fastslår at personer som lever kortere enn gjennomsnittet, alt annet likt, vil tjene på å ta ut alderspensjon så tidlig som mulig. 

Derfor har de undersøkt hvordan og i hvilken grad uttak av alderspensjon fra folketrygden er forbundet med individuelle variasjoner i forventet levealder.

«Kort forventet levetid»

Forskerne undersøkte den generelle sammenhengen mellom uttak av pensjon ved alder 62 og individuell forventet levealder i det fleksible norske pensjonssystemet. 

– Vi finner at personer som velger tidlig uttak av pensjon i stor grad er de som har mest å tjene på tidlig uttak, som følge av kort forventet levetid, skriver forfatterne i rapporten. 

Ved å bruke foreldres levetid som instrumenter for egen forventet levealder viser undersøkelsen at deler av denne sammenhengen er kausal.

– En betydelig andel av dem som velger tidlig uttak av pensjon ser ut til å gjøre dette fordi det resulterer i høyere forventede pensjonsutbetalinger, skriver forskerne.

– Dette indikerer at personer responderer på økonomiske incentiver også i en kontekst hvor incentivene er forholdsvis komplekse, skriver SSB.

Beskjedne ekstrakostnader

Etter å ha beskrevet sammenhengen mellom forventet levealder og tidlig uttak av pensjon skriver forskerne at de er i stand til å beregne ekstrakostnadene av et pensjonssystem med fleksibel uttaksalder, relativt til et system med fast uttaksalder. 

– Til tross for en sterk negativ sammenheng mellom forventet levealder og tidlig uttak av pensjon, finner vi at ekstrakostnadene for pensjonssystemet som følger av denne sammenhengen er heller beskjedne. Dermed bør kostnader som følge av individuelle tilpasninger til levealdersjustering av pensjoner ikke tillegges betydelig vekt i utformingen av offentlige pensjonssystemer, skriver forskerne i rapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.