I revidert nasjonalbudsjett oppfyller Regjeringen løftet fra Sundvolden-erklæringen for fire år siden, og legger til rette for at nordmenn kan spare til pensjon med skattefradrag som skal erstatte dagens pensjonsspareprodukt IPS ( Individuell pensjonssparing). 

Prislapp: rundt 430 millioner kroner færre skattekroner, ifølge beregninger fra Finansdepartementet - riktignok på "usikkert grunnlag".

– Regjeringen ønsker å legge til rette for økt privat sparing til pensjon, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

Slik blir det nye pensjonspareproduktet

  •  Det årlige sparebeløpet kan være opptil 40 000 kroner, mot 15 000 kroner i gjeldende ordning. Ordningen vil gjelde fra inntektsåret 2017.
  • Ved uttak av beløpet fra pensjonsalder, skattes det som kapitalinntekt - ikke som pensjonsinntekt slik dagens IPS-produkt har blitt. Det reduserer den maksimale skattesatsen fra 43,6 prosent til 24 prosent. 
  • Beløpet på pensjonssparekontoen fratas også for formuesskatt og avkastning vil ikke skattlegges fortløpende.


Frem til 2010 tilbød finansbransjen produktet IPS, men så strammet Stoltenberg-regjeringen til skatteskruen på produktet. Det innebar at skattefradraget i ordningen ble mindre lønnsomt. Det bidro til at nær alle selskapene la produktet på hyllen. Ifølge statistikk fra Finans Norge er det likvel 114 963 IPS- avtaler hos selskapene ved utgangen av 2016. Nå stenges døren for det gamle produktet. 

« Regjeringen foreslår at gjeldende IPS-ordning blir stengt for nye avtaler,men at eksisterende avtaler kan videreføres med samme skattemessig behandling som i dag", skriver Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett.  

Muligheter for økt sparing for næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende vil også få bedre vilkår for å spare til pensjon. 

For å gi næringsdrivende bedre mulighet til skattefavorisert sparing til pensjon foreslår regjeringen også å øke grensen for skattefavorisert sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende fra 4 til 6 prosent av beregnet personinntekt fra næring. Næringsdrivende vil også kunne spare i den nye ordningen for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Endringen vil gjelde fra inntektsåret 2017.

Prislapp i form av tapte skatteinntekter til staten ved økningen på to prosent er 150 millioner kroner i 2018, ifølge Finansdepartementets beregninger, men understreker at beregningene er på "usikkert grunnlag".

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.