Fra og med 1. juni kommer det nye bomstasjoner i Oslo med nye takster. Med hele tre bomringer og en innføring av bompenger også for elbiler er målet at bompengeutgiftene skal fordeles på flere bilister.

Noen vil måtte betale mer enn før, og noen vil betale mindre.

Det som er helt sikkert, er at det blir enda mer penger å spare på å ha en bompengebrikke montert i bilen. Hvis ikke kan en biltur gjennom Oslo bli svært kostbar.

Svinedyrt uten brikke

Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3 forklarer at det blir enda viktigere å ha en bompengebrikke fra og med 1. juni.

– Med det nye systemet vil de aller fleste passere flere bommer. Uten bompengebrikke mister du gleden av rabatt og timeregelen, som gjør at du kun betaler for en passering i timen, sier Rognlien.

La oss se på hva det koster å kjøre tur retur mellom Sandvika og Lillestrøm med en bensinbil i rushtiden, ifølge bompengekalkulatoren til Fjellinjen:

  • I dag koster denne turen 115 kroner med bompengebrikke, og 128 kroner uten. Du sparer altså 11 kroner på å ha bompengebrikke.
  • Fra og med 1. juni vil den samme turen koste 90 kroner med bompengebrikke, og 210 kroner uten. Da vil du spare hele 120 kroner på å ha bompengebrikke.

Med bompengebrikke blir det med andre ord litt billigere å kjøre gjennom byen fra 1. juni – uten blir det nesten dobbelt så dyrt.

To grunner til økt besparelse

En bompengebrikke, eller autopass, er en liten brikke du enkelt kan montere i frontruten på bilen og som registrerer når du passerer en bomstasjon. Det er to grunner til at denne brikken gir økte besparelser fra 1. juni:

  • Rabatten for kjøretøy under 3.500 kg øker fra 10 til 20 prosent.
  • Timeregelen gjør at du kun betaler for én bompassering i timen ved de to indre bomringene, og en ved den ytterste bomringen.
Dette kartet viser hvor de nye bomringene vil bli plassert.
Dette kartet viser hvor de nye bomringene vil bli plassert. (Foto: Oslopakke 3)

Hvis du kjører fra Sandvika til Lillestrøm, betaler du en gang ved Lysaker og en gang ved Skøyen, men ingen ting på vei ut igjen, med mindre du bruker over en time på å komme deg gjennom byen.

Uten bompengebrikke må du også betale på vei ut av de to bomringene.

Flere vil måtte betale

Noen vil betale mindre med det nye systemet, og noen vil betale mer. Rognlien forklarer at dette vil variere etter hvor du kjører, og derfor anbefaler han de som er interessert i å sjekke sin daglige kjørerute med bompengekalkulatoren til Fjellinjen.

– Hva er formålet med å endre på bomringene og takstene?

– Det er ikke et mål å øke bompengeinntektene. Det har vært et poeng fra politikerne sin side å lage et mer rettferdig system der flere er med på spleiselaget, svarer Rognlien.

Han forteller at rundt halvparten av de bilturene som blir foretatt i dag belastes med bompenger. Med det nye systemet tror man at tre av fire bilturer vil belastes, noe som betyr at utgiftene fordeles på flere.

Det er nytt at også elbiler må betale, noe som bidrar til at utgiftene fordeles på flere. Fremdeles er taksten for elbil er bare en brøkdel av taksten for en bensin- eller dieseldrevet bil.

– Hensikten med bompengene er å få ned biltrafikken, med de gode virkningene det innebærer, sier Rognlien. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.