Privatøkonomipanelets forventninger til 2018:

 • høyere lønn
 • fortsatt lav rente
 • ikke like usikkert i boligmarkedet

Etter et par år med oljeprisfall, økt ledighet og lave lønnsoppgjør, ser 2018 ut til å by på bedre tider for nordmenns lommebok.

– Det ser bra ut. Selskapene forventer en inntjeningsvekst som er ganske kraftig. I Norge er arbeidsledigheten på vei ned. Det er veldig lave renter. Globalt ser det bra ut, så det er positive utsikter, sier porteføljeforvalter Jarle Sjo i DNB. Men legger advarende til:

– I det ligger også risikoen, for selskapene er priset høyt.

De siste par årene har lønnsveksten ligget i overkant av to prosent, det er svært lavt historisk sett. Norges Bank og SSB tror lønnsveksten blir rundt tre prosent neste år.

– Det gir mer penger i lommeboken, men det bør ikke gå til økt forbruk, sier Sjo.

– Man bør posisjonere seg for dårligere tider som vi historisk sett vet kommer, sier Hege Toft Karlsen, konsernsjef Eika Gruppen.

Fagdirektør Beate Fahre i Aon Norway mener det burde vært mulig at lønnsøkningen automatisk gikk til sparing.

– Det er lettere å spare noe du ikke ser, enn å gi fra deg noe du allerede har fått.

«Lagt bak oss det verste»

Svært mye av nordmenns formue ligger i boligen, samtidig har de siste årenes sterke boligprisvekst bidratt til en tilsvarende sterk gjeldsvekst. Nå har boligprisene falt det siste halve året, og mange som kjøpte da prisene var på topp, må konstatere at noe av egenkapitalen har gått tapt. Trøsten er at betjeningsevnen ikke svekkes fordi sannsynligheten for renteoppgang er svært liten, ifølge de siste prognosene fra Norges Bank.

– Jeg tror ikke renten går opp neste år. Når det gjelder boligmarkedet, tror jeg vi blir veldig farget av det som skjer i Oslo. Jeg tror det blir korreksjon i Oslo neste år også, men at vi har lagt bak oss det verste. For mitt vedkommende som supporterer banker over hele Norge, er dette sterkt overdrevet. Se bare på prisveksten i Hamar og Fredrikstad. Det er store regionale forskjeller, psykologien i Oslo må ikke ta overhånd, sier Toft Karlsen.

Sjo mener utlendingene ikke ser like lyst på det norske boligmarkedet som Toft Karlsen.

– Utlendingene er bekymret for boligmarkedet i Norge. Kronen er svak, og eiendomsselskapene på Oslo Børs har falt 30–40 prosent, så vi skal ikke utelukke ytterligere fall i boligprisene, sier han.

Fahre mener det er investorene som får svi mest.

– For de fleste av oss er jo boligen et sted å bo. De som spekulerer i bolig har det nok mer traurig nå. Og så er jeg bekymret for nyboligsalget. Stopper det helt opp nå, bygges det ikke mer, og da svinger pendelen andre veien igjen, sier hun.

Privatøkonomipanelets forventninger og råd til 2018

Beate Fahre, fagdirektør i Aon Norway
Beate Fahre, fagdirektør i Aon Norway (Foto: Mikaela Berg)

Fagdirektør Beate Fahre, Aon Norway: – Realrenten er rekordlav, og arbeidsmarkedet bedrer seg. Jeg anbefaler at det settes av noe av lønnen til uforutsette utgifter og fremtidig alderdom. Men vel så viktig som sparing til alderspensjon er det å få oversikt over hva som skjer om du skulle få redusert inntekt som følge av en sykdom.

Råd:

 • Sett deg inn i pensjonsordningen du har hos arbeidsgiverne din. Sjekk hvordan pengene er investert.
 • Pensjon er mer enn sparing til alderdom – hva skjer om du skulle bli ufør? – har du pensjonsordninger og forsikringsordninger som dekker deg ved sykdom. Det er et lite paradoks at de fleste av oss er godt dekket av forsikringer ved en eventuell ulykke samtidig som hovedårsakene til uførhet kommer av sykdom.
Bernt Zakariassen, administrerende direktør i VFF
Bernt Zakariassen, administrerende direktør i VFF (Foto: Mikaela Berg)

Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF: – Jeg tror den økonomiske veksten vil ta seg ytterligere opp i 2018. Det vil igjen legge til rette for videre kursoppgang i aksjemarkedet. Fallende boligpriser gjennom 2017, kombinert med innføringen av aksjesparekonto og gunstigere vilkår for privat pensjonssparing, tror jeg vil føre til at flere vil se fordelene ved å spre sparingen på flere formuesobjekter enn bolig.

Råd:

 • Spar jevnt og trutt gjennom en fast spareavtale. Jevn, langsiktig sparing i et godt diversifisert aksjefond gir god avkastning på lengre sikt – selv om aksjemarkedet skulle svinge i perioder.
 • Velg høy aksjeandel på pensjonssparingen din – både på innskuddspensjonen og privat sparing. Opprett IPS-konto, men vær obs på at pengene da er låst til pensjonsalder.
Konsernsjef Hege Toft Karlsen i Eika.
Konsernsjef Hege Toft Karlsen i Eika. (Foto: Mikaela Berg)

Hege Toft Karlsen, konsernsjef Eika Gruppen:

– 2018 tegner til å bli et godt år med lave renter og lav arbeidsledighet. Det åpner muligheter for å sette penger til side for sparing og fremtidig pensjon. Boligmarkedet er mest usikkert der hvor det er bygget mest, men for folk flest vil boligprisene oppleves som relativt stabile i tiden fremover. Det verste boligprisfallet er trolig bak oss.

Råd:

 • Sparing er verdens beste idé – kom i gang med en månedlig spareavtale.
 • Trenger du å bytte bolig, er det klokt å selge først.
Jarle Sjo, porteføljeforvalter DNB
Jarle Sjo, porteføljeforvalter DNB (Foto: Mikaela Berg)

Jarle Sjo, porteføljeforvalter i DNB:

– Økt lønnsvekst neste år vil være positivt for privat forbruk. Lavere arbeidsledighet vil nok ikke føre til økt inflasjon med det første, og DNB Markets tror ikke Norges Bank vil øke renten før september 2019.

Råd:(Vilkår)

 • Se om det er noe du bør endre i sparingen din med hensyn til produkt, risiko og diversifisering. Se på avkastningen, er det tid for å selge seg ut av noe?
 • Nyttår er også en god anledning til å gå gjennom forsikringene dine. Er du underforsikret eller har du dobbel dekning på noen områder? Hvilke avtaler har du via jobb?
Logger av i ett år for å finne sin neste selskapsidé
Gründermilliardær Are Thraasdahl henter inspirasjon til nye selskaper på jordomreise. Etter salget av Tapad har han tatt med seg familien for å nyte et år på tur.
03:55
Publisert: