Stein Frich (71) er eiendomsinvestor og pensjonist, og eier tilsammen fem leiligheter. Av tre lån på til sammen 7,8 millioner kroner, er omtrent halvparten bundet til to fastrenteavtaler, forteller han.

– Fastrenten gir meg en forutsigbarhet og trygghet. Det er årsaken til at jeg har gjort det slik, sier han.

Generelt råd

DN har snakket med en rekke norske banker, som varsler om en markant økning i interessen for fastrenteavtaler i starten av året. Dette kom også frem i Norges Banks kvartalsvise utlånsundersøkelse for årets tre første måneder.

Kredittanalytiker Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets vil generelt råde nordmenn til å binde renten.

– De fleste vil i dag få boliglån med en flytende rente på rundt to prosent. Og bedre blir det nok ikke i denne omgang, sier han.

– Du binder renten for å sikre deg mot uflaks, og akkurat det er det mange i vårt land som har behov for. Bind derfor renten, og minimum for ti år, sier Ringholm.

Den norske styringsrenten bestemmes av sentralbanken, og har siden 2016 ligger på 0,50 prosent. Nå har Norges Bank varslet renteoppgang fra etter sommeren.

Sentralbanken bruker styringsrenten til å påvirke nivået på rentene i pengemarkedet, som er bankenes innlånskostnad. Pengemarkedsrentene påvirkes riktignok også av andre forhold. Den siste tiden har den viktigste referanserenten i pengemarkedet, tremånedersrenten, økt noe. Årsaken er smitteeffekt av betydelige bevegelser i det amerikanske rentemarkedet, påpeker Ringholm.

– Vedvarer dette vil bankene kunne øke renten før Norges Bank setter i gang med sine rentehevinger, advarer han.

Ringholm advarer mot argumentet om at rentebinding historisk sett ikke har vært lønnsomt for kunden.

– Du kan ikke bruke den erfaringsperioden vi har rett bak oss til å se fremover.

Avviser «sjokk»

Hos Handelsbanken Capital Markets er tonen mer avslappet. Norske husholdninger kommer ikke til å få rentesjokk, er konklusjonen i meglerhusets ferskeste prognoser.

– Den varslede renteoppgangen følger parallelt med stigende inntekter, og kan derfor ikke karakteriseres som et eksternt sjokk, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i rapporten.

Hun tror Norges Bank vil sette opp renten én gang i år, to ganger neste år. Så er det stopp.

– Vi venter at bankene følger på med økte boligrenter, sier Due-Andresen, som regner med at også påslaget på de korte pengemarkedsrentene etterhvert vil normalisere seg.

– Fornøyd

Fastrenteavtalene Stein Frich har inngått, har begge fem års løpetid. Han opplyser selv følgende:

Den første ble underskrevet for tre år siden, til en effektiv rente på 2,78 prosent og en nominell rente på 2,70. Den andre fastrenteavtalen ble inngått for halvannet år siden, til en effektiv og nominell rente på henholdsvis 2,46 og 2,35. Den flytende renten er på henholdsvis 2,75 og 2,82.

– Jeg forsikret meg mot renteheving, og det har ikke skjedd. Sånn sett hadde det vært greit å bare ha flytende rente på alt, men det vet man ikke på forhånd.

– Alt i alt er jeg fornøyd. Hvis rentenivået virkelig skal opp utover høsten, var det kanskje en god idé likevel, sier han.(Vilkår)

Dette er de vanligste spørsmålene om fastrente
Øistein Gamst Sandlie i Nordea gir deg de vanligste spørsmålene om fastrente, og svarene som hører til
00:52
Publisert: