Færre vil få bostøtte.

4200 færre kommer til å motta bostøtte i år, et netto kutt på 3100 mottagere. Nylig lovte kommunalminister Monica Mæland (H) at regjeringen skal bruke 66 millioner kroner mer på bostøtte i 2019, noe som gjør at 1100 nye husstander kommer inn i ordningen.

Men samtidig faller flere tusen husstander, etter det NTB forstår, ut av bostøtteordningen. I revidert nasjonalbudsjett fremgår det derfor at bostøtten totalt sett kuttes med 22,8 millioner kroner.

Endringer i bilavgiftene.

Regjeringen foreslår å utsette innfasingen av nye måletall for varebiler fordi utslippsmålingene ikke er obligatoriske før i september i år.

Regjeringen fjerner engangsavgiften for kjøretøy over 20 år, slik det ble foreslått i statsbudsjettet. Endringen vil gjelde fra 1. juli 2019 for kjøretøy som oppnår 20 års registreringstid i 2019.

Regjeringen fortsetter en reduksjon av engangsavgiften for motorsykler som er basert på CO2-utslipp og slagvolum. Engangsavgiften foreslås redusert med rundt ti prosent.

Sykepengesatsen for selvstendig næringsdrivende økes.

Økes fra 75 prosent av sykepengegrunnlaget til 80 prosent i revidert budsjett. Endringen skal gjelde fra oktober i år.

– Regnskap Norge har i flere år arbeidet for bedre sykepengevilkår for selvstendig næringsdrivende, og det er positivt å se at det igjen gjøres endringer på området, sier administrerende direktør Christine Lundberg Larsen, i en melding.

I 2017 var satsen 65 prosent.

Bedre tilsyn med dagligvaremarkedet.

Konkurransetilsynet får 6,5 millioner kroner som skal bidra til å etterforske flere saker og følge enda nøyere med på dagligvarebransjen.

– Effektiv konkurranse i dagligvaremarkedet er avgjørende for at norske forbrukere skal få matvarer av høy kvalitet til lavest mulig pris, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Jonas Gahr Støre: -Overraskende og skjevt
Video fra Dagens Næringsliv
04:10
Publisert:

Regjeringen vil i tillegg skrive en stortingsmelding om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Meldingen vil bli lagt frem våren 2020, og gi en omfattende vurdering av ulike tiltak for å bedre konkurransen i markedet.

Oppretter 100 nye studieplasser.

Regjeringen oppretter 100 studieplasser, satser på videreutdanning og rekruttering av flere lærere.

– De siste årene har antallet studenter i høyere utdannelse økt jevnt. Samtidig har søkertallene økt enda mer i samme periode. Selv om søkertallene stabiliserte seg i 2019, er det fortsatt behov for flere studieplasser, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Totalt er det satt av nesten 26 millioner kroner til de nye studieplassene. De 100 nye studieplassene vurderes blant annet rettet inn mot desentraliserte studietilbud, og enkelte fagretninger.

– Vi har et arbeidsliv hvor behovet for faglig påfyll øker. Derfor er det viktig at universiteter og høyskoler også kan tilby studietilbud som passer spesielt godt for personer som er i jobb og har familie, sier Nybø.

Merverdiavgift på 25 prosent på e-bøker og strømmetjenester fjernes.

Helt siden 1960-tallet har det vært merverdiavgiftsfritak for bøker og lydbøker. Elektroniske bøker og tidsskrifter har imidlertid ikke vært omfattet av fritaket, til stor fortvilelse fra bransjen.

Det skapte derfor stor glede i bransjen da Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre i Jeløy-plattformen ble enige om at momsen skulle fjernes. Skrotingen ble utsatt i høstens statsbudsjett, men i revidert nasjonalbudsjett har regjeringen bestemt seg for å iverksette forslaget og dermed fjerne merverdiavgiften på 25 prosent.

Avgiftslettelse for sider.

Regjeringen foreslår avgiftslettelse for sider og lignende alkoholholdig drikke fra småskalabryggerier.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.