To tredjedeler av Norges 100 rikeste er arvinger

67 prosent av Norges hundre rikeste er arvinger. I tillegg er kun en femtedel av dem som troner på formuetoppen, kvinner.

Johan H. Andresen og døtrene Katharina G. Andresen og Alexandra G. Andresen som har arvet mye av farens formue, er blant de rikeste i Norge. Photo: Frédéric Boudin / Ferd
Johan H. Andresen og døtrene Katharina G. Andresen og Alexandra G. Andresen som har arvet mye av farens formue, er blant de rikeste i Norge. Photo: Frédéric Boudin / Ferd
Rikdom
Publisert 6. November 2017, kl. 03.57Oppdatert 6. November 2017, kl. 05.12