Sterk prisvekst og svak nominell økning i lønn og pensjoner førte til at alle husholdningstyper fikk en kraftig inntektsnedgang i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

For alle husholdninger, eksklusive studenthusholdninger, var medianinntekt etter skatt 497.600 kroner i 2016. Målt i faste priser var dette 2,2 prosent eller 11.000 kroner lavere enn året før, viser nye tall fra SSB.

Nivået på medianinntekten til husholdningene i 2016 var dermed i realverdi tilbake på om lag samme nivå som i 2013, da medianinntekten var på 501.200 målt i 2016-kroner.

Størst nedgang for barnefamilier

Alle husholdningstyper opplevde realinntektsnedgang i 2016, men størst nedgang hadde barnefamilier. Blant par med barn, der yngste barn var i alderen 0–6 år, var median inntekt etter skatt på 743.600 kroner i 2016. Omregnet i faste priser var dette nesten 19.000 kroner, eller 2,4 prosent, mindre enn året før.

Den store realinntektsnedgangen skyldes både sterk prisstigning – konsumprisindeksen økte med 3,6 prosent fra 2015 til 2016 – men også en svak nominell økning i lønningene og uendrede barnetrygdsatser.

Også enslige med barn var blant de husholdningsgruppene med størst prosentvis nedgang i realinntektene i 2016.

Vestlandet tapte mest

Det er store regionale forskjeller i realinntektsnedgangen fra 2015 til 2016 blant norske privathusholdninger. Nedgangstidene i oljenæringen førte til størst tap i realinntekt blant vestlandske husholdninger. Størst var nedgangen i Rogaland hvor medianinntekt etter skatt falt med nesten 25.000 kroner målt i faste priser, ifølge SSB.

Blant husholdningene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal gikk medianinntekten i faste priser ned med om lag 15.000 kroner fra 2015 til 2016. Minst nedgang i realinntekten hadde husholdningene i Hedmark med drøyt 6.000 kroner lavere inntekt i 2016 sammenlignet med året før.

Barnefamiliene i Rogaland hadde den største nedgangen i kjøpekraft fra 2015 til 2016. Medianinntekten etter skatt blant par med yngste barn i alderen 6–17 år, falt med nesten 42 000 kroner i Rogaland, målt i faste priser. Blant småbarnsfamiliene (yngste barn 0–5 år) i oljefylket gikk tilsvarende inntektsnivå ned med nesten 33.000 kroner.

Til tross for denne negative realinntektsutviklingen var det allikevel kun barnefamilier i Akershus og Oslo som hadde et høyere inntektsnivå enn barnefamiliene i Rogaland i 2016.(Vilkår)

Meretes utvalgte vin: - En fantastisk riesling til en latterlig lav pris
Fra Nahe i Tyskland finnes en meget drikkevennlig riesling fra Dönnhof. Den finnes på alle pol i Norge og koster 125 kroner. Perfekt å ta med på julebord!
00:60
Publisert: