I løpet av de siste fem årene har andelen henlagte trygdesvindelsaker hos politiet blitt halvert. Kun to prosent av sakene som behandles i domstolene ender med frifinnelse.

Mange av de 1.048 anmeldte kan altså vente seg en straffereaksjon.

– Trygdesvindel er alvorlig kriminalitet og bryter ned tilliten til velferdsordningene. Vi er derfor svært fornøyd med politiets arbeid i våre saker, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Flest anmeldelser gjelder dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP). 964 personer er anmeldt for å ha svindlet med dagpenger og AAP. Begge ytelsene skal være inntektssikring når man er utenfor arbeidslivet i en periode. De fleste er anmeldt fordi de har arbeidet og mottatt lønn som er uforenlig med ytelsen.

– Velferdssystemet er et sikkerhetsnett for dem som kommer i en vanskelig livssituasjon. Derfor er det alvorlig når noen misbruker ordningene ved å unnlate å melde fra om at de er i arbeid, samtidig som de mottar ytelser fra Nav, sier Sigrun Vågeng.(Vilkår)