I snart to måneder har det hersket stor usikkerhet rundt spørsmålet om Husbankens startlån vil bli omfattet av Finanstilsynets nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis. I Stortingets spørretime onsdag forsøkte finansminister Sigbjørn Johnsen å oppklare hvordan det nye regelverket vil slå ut for økonomisk vanskeligstilte som kvalifiserer til startlånet.

Nå ser det ut til at Husbanken kan slå seg til ro med at startlånsordningen får leve videre.

- Vi oppfattet Finanstilsynets nye retningslinjer som at de skulle omfatte startlån i mye større grad enn tidligere, at forslaget gjaldt alle lån med pant i bolig. Nå tyder det finansministeren sier på at startlånsordningen videreføres, sier avdelingsdirektør Are Sauren i Husbanken til DN.no.

Sikkerhetsventil
Husbanken er ikke en forretningsbank og omfattes derfor i utgangspunktet ikke direkte av Finanstilsynets retningslinjer. Men det har hersket tvil om startlånet i kombinasjon med lån fra forretningsbanker, såkalt samfinansiering, vil bli rammet av forslaget i de tilfellene der det samlede lånebeløpet overgår 85 prosent av boligens verdi.

- Finanstilsynets retningslinjer inneholder imidlertid en sikkerhetsventil slik at bankene kan avvike fra denne normen. Skal en bank avvike fra normen må det enten foreligge tilleggsikkerhet eller banken må ha gjort en særskilt forsvarlighetsvurdering. Kriterier for slike forsvarlighetsvurderinger skal fastsettes av styret i den enkelte bank, sa Johnsen i Stortinget.

Stortingets finanskomité la i forrige uke inn en merknad om denne sikkerhetsventilen i innstillingen til neste års budsjett. Flertallet i komiteen forutsetter at det fortsatt skal være mulig å «yte lån til låntakere som også har startlån fra Husbanken, selv om dette innebærer at samlet pant utgjør mer enn 85 prosent av boligens verdi, dersom finansinstitusjonene og kommunene finner dette forsvarlig etter en individuell vurdering».

Johnsen viste til at startlånet allerede i dag er underlagt en slik særskilt forsvarlighetsvurdering.

- Regjeringen legger til grunn at med en fortsatt forsvarlig kredittvurdering både i banken og i kommunen, vil endringene i Finanstilsynets retningslinjer ikke være til hinder for at samlet lån fortsatt, og slik som i dag, kan gå ut over 85 prosent av boligens verdi, sa Johnsen.

På spørsmål fra KrF-politiker og medlem av finanskomitéen Hans Olav Syversen lovet Johnsen å videreføre ordningen med startlånet.

- Startlånet er et av Regjeringens viktigste boligpolitiske virkemidler. Startlånet hjelper folk med liten eller ingen egenkapital og andre som har vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet, sa Johnsen.

Ikke et absolutt krav
- Hvorfor det er uansvarlig å gi mer enn 85 prosent lån til vanlige folk, men mer enn 85 prosent lån til personer som trenger økonomisk støtte, spurte FrPs finanspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen finansministeren.

- Hvorvidt det er forsvarlig for en bank å gi lån ut over normene må vurderes fra sak til sak, basert blant annet på sikkerheten i lånet og lånsøkerens tilbakebetalingsevne. Startlån ytes av kommunene med midler fra Husbanken. I likhet med bankene må også kommunene følge finansavtalelovens bestemmelser om kredittvurdering og frarådingsplikt. Ifølge tall fra Husbanken fikk omlag halvparten av de som søkte om startlån i første halvår 2011 avslag. Seks av ti fikk avslag på grunn av manglende betjeningsevne, svarte Johnsen.

- Jeg håper statsråden kan være litt mer presis. Det harmoniserer ikke at Arbeiderpartiet på den ene siden sier de skal stramme inn lånepolitikken, mens de på den andre siden gjør unntak for dem som egentlig ikke har betjeningsevnen, sa Solvik-Olsen i oppfølgingsspørsmålet.

- Dette er en retningslinje. Det er ikke noe absolutt krav at lånet skal ligge på 85 prosent. Det nye i forslaget er at forsvarlighetsvurderingen banken skal gjøre skal forankres i bankens styrende organer. En kan nok oppleve at også "vanlige" folk får en låneutmåling som er utover 85 prosent etter en slik forsvarlighetsvurdering, svarte Johnsen.

Les mer:

- Hvorfor skal det være lettere for økonomisk vanskeligstilte enn for vanlige folk å få lån?

Startlånet er reddet

Strengere boliglånskrav kan ramme startlånet

Foreslår nytt krav til boligkjøpere: 15 prosent egenkapital

Advarer Stoltenberg mot mulig løftebrudd i boligpolitikken (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.