De bygger boliger, veier, baneanlegg og har samme holdning til eierskap som man finner i meglerhus og advokatfirmaer. I Veidekke er det naturlig at de ansatte eier aksjer i egen bedrift. Entreprenørkonsernet er et av flere selskaper som tilbyr aksjeprogram til sine ansatte. Flere internasjonale studier peker på at bedrifter med slike ordninger har litt større overskudd enn andre bedrifter. Men ikke alle er sikre på om slike tilbud gir økonomisk uttelling for bedriften.

– Vi vet ikke om det er slik at bedrifter som har slike ordninger, får større overskudd, eller om bedrifter med store overskudd er de som tilbyr sine ansatte aksjekjøp. Det kan være det siste, sier førsteamanuensis Ivar Bragelien ved NHH.

For små fisk
Ved Hauger i Bærum står påtroppende konsernsjef Arne Giske (56) i Veidekke sammen med avdelingsleder Hans Christian Andersen (32) og prosjektleder Erik Hval Olsen (31). De to sistnevnte har ansvaret for utbygging av 1,4 kilometer på Kolsåsbanen som skal stå ferdig høsten 2014. Felles for de tre er at de er medeiere i selskapet.
Andersen har benyttet seg av tilbudet til de ansatte og kjøpt aksjer med 20 prosent rabatt.

– Det startet med kjøp av 1000 aksjer. Nå har jeg totalt 40.500 Veidekke-aksjer. Noen aksjer har jeg også kjøpt i markedet. I perioden har jeg fått et samlet utbytte på 350.000 kroner og en kursgevinst på 550.000 kroner, sier Andersen.

Hans aksjeportefølje i Veidekke har i dag en verdi på 1,9 millioner kroner.

Kollega Olsen har 31.600 Veidekke-aksjer til en verdi av 1,5 millioner kroner.

– Jeg har ikke regnet på avkastningen. Ordningen skaper stor lojalitet, sier Olsen.

Veidekke selger aksjer til de ansatte to ganger i året. Nå eier 3127 ansatte 19,4 prosent av aksjene i selskapet til en samlet verdi av over 1,2 milliarder kroner.

·
·

·
·

·
·
·

Veidekke-kursen har siden 1993 hatt tilnærmet identisk utvikling som hovedindeksen ved Oslo Børs.

Førsteamanuensis Bragelien er enig i at slike aksjeprogrammer kan skape lojalitet.

– Det kan medvirke til at flere føler ansvar for bedriftens utvikling, at du identifiserer deg mer med målene til virksomheten og at du får en større forståelse for at det økonomiske resultatet påvirker aksjekursen, sier han.

Han avviser imidlertid at aksjesalg er et økonomisk incentiv, slik for eksempel en bonusordning er.

– Fordi du får ikke belønning for et spesielt arbeid du har gjort. Du kan sitte i kantinen hele dagen, og aksjene dine er verd det samme uansett. Den enkelte ansatte er ikke en stor nok fisk i vannet til å påvirke aksjekursen, sier Bragelien.

Les også: Aksjer ga god pensjon

Aksjer for 8,6 mill.
Påtroppende konsernsjef Giske liker at ansatte kjøper aksjer i selskapet.

– Medeierskap skaper engasjement. Jeg er overbevist om at det skaper sterk motivasjon. Dette bidrar utvilsomt til å utvikle en sterk og lønnsom bedrift med lojale medarbeidere, sier han.

Selv har han Veidekke-aksjer for 8,6 millioner kroner. Han understreker at det er viktig at de ansatte ikke overinvesterer i Veidekke-aksjer.

– Som arbeidsgiver ønsker vi ikke at de ansatte setter hus og grunn i fare med aksjeinvesteringene. Det er en begrensning på hvor mange rabatterte aksjer våre ansatte kan kjøpe hvert år, sier Arne Giske.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.