De store eierne i Silver Pensjonsforsikring mener løsningen administrasjonsstyret la frem onsdag er veldig likt forslaget selskapet selv la frem våren 2016.

– Dette er en gledens dag for Silvers kunder. Tapet de vil lide ser ut til å bli langt lavere enn fryktet. Administrasjonsstyret foreslår å konvertere alderspensjonsrettighetene til fripoliser med investeringsvalg. Dette er en god løsning for kundene, så god at det daværende styret i Silver foreslo det samme for Finanstilsynet mai 2016, skriver de tre eierne Stig Grimsgaard Andersen, Åge Westbø og Rune Fløgstad i en kommentar torsdag.

Undrende til løsning

Onsdag la Silvers administrasjonsstyret frem en løsning som innebærer at kundene får dekket 95 prosent eller mer av sine pensjonskrav. Samtidig blir alle kundene flyttet over på fripoliser med investeringsvalg, som innebærer at de får ansvaret for å investere pensjonsmidlene sine selv.

– I vårt forslag ville de ikke tapt noe. Vi stiller oss undrende til at vi ikke fikk mulighet til å gjennomføre den løsningen vi kom med. Vi hadde også løsninger som innebar at enkeltkunder kunne fortsette med garantert fripolise, sier Grimsgaard Andersen til DN.

Hvorfor ga Finanstilsynet dere avslag?

– De var opptatt av at kundene skulle ha grundig rådgivning hvis de skulle si fra seg den garanterte renten i fripolisene. Anbefalingene er blant annet at det ikke var tilrådelig at den eldre aldersgruppen sa fra seg den. Vi la opp til at de kunne slippe det. Nå blir i stedet alle kundene til Silver – uansett aldersgruppe – flyttet over på fripoliser med investeringsvalg, sier Grimsgaard Andersen.

Vurderer å ta staten til retten

Siden Silver ble satt under offentlig administrasjon i februar, har eierne – som har tapt rundt 900 millioner kroner på sine investeringer i Silver – valgt å ligge lavt i påvente av at administrasjonsstyret skulle komme med et forslag.

– En ting er pengene. Det er mye penger. Men det prinsipielle er også viktig for oss. At staten går inn i et privat selskap med privat kapital på den måten. Var det noe samfunnet gagnet på. Vi kan ikke forstå det, sier Grimsgaard Andersen.

Eierne vil vente til budprosessen på Silver er avsluttet 6. oktober, før de tar den endelige beslutningen om å gå til rettssak mot staten.

Tapt 900 millioner kroner

Ifølge DNs beregninger har Silvers aksjonærer bidratt med totalt rundt 900 millioner kroner siden oppstart i 2004/2005. Det har vært gjennomført seks kapitalinnhentinger (såkalte emisjoner) i selskapets 12 år lange eksistens.(Vilkår)