Mandag gikk fristen ut for Silver-kundenes mulighet til å stemme ned forslaget Administrasjonsstyret la frem for dem i november. Forslaget var at Storebrand kjøper opp kundene, at alle som har fripoliser får konvertert de til fripoliser med investeringsvalg.

Går videre med Storebrand

Dette var imidlertid opp til kundene å si ja til Storebrand eller ikke. Stemte over en femtedel av kundene forslaget ned, ble det ingen avtale med Storebrand.

Slik blir det ikke. Silver har mer enn 18.500 kunder. Innsigelsesfristen løp ut mandag klokken 15.00. Ved utløpet av fristen har Silver mottatt innsigelse fra kun 26 forsikringstagere, skriver selskapet i en melding.

– Administrasjonsstyret vil derfor gå videre i prosessen med overføring av forsikringsavtalene og Silver til Storebrand Livsforsikring. Jeg er glad for at kundene i Silver på denne måten slutter opp om løsningsforslaget. Administrasjonsstyret vil nå søke Finanstilsynet om samtykke til å inngå overdragelsesavtalen med Storebrand Livsforsikring as, sier administrasjonsstyrets leder Sven Iver Steen i en kommentar.

Vil overføres tidlig i 2018

Administrerende direktør Bjørn Østbø sier forutsatt at Finanstilsynet gir snarlig samtykke, så vil overføringen av kundene til Storebrand skje tidlig i 2018.(Vilkår)

Bitcoin på børs
Bitcoin debuterte på futuresbørsen i Chicago i går og dette har ført til enda større handel i kryptovalutaen.
01:35
Publisert: