I løpet av 2017 begynte et stort antall nordmenn å handle bitcoin og annen kryptovaluta. Det kanskje ikke alle husker er at dette er skattepliktig, selv om kryptovalutaen ikke er knyttet til Norge.

– Alle penger man har plassert utenfor Norge skal rapporteres til Skatteetaten, og siden mange utenlandske tjenester ikke rapporterer automatisk til Skatteetaten er det opp til hver enkelt å gjøre det selv. Å unnlate å oppgi at man har penger eller kryptovaluta utenfor Norge kan gi tilleggsskatt, sier Lene Ringså, seksjonssjef i rettsavdelingen i Skatteetaten.

Formue og gevinst

Den beholdningen man har av kryptovaluta regnes som et formuesgode på lik linje med aksjer, fond, biler og eiendommer. Man skal føre inn verdien av disse omregnet til norske kroner ved årsskiftet, det vil si så nær midnatt 31. desember som mulig.

Dersom man har en formue på 1,48 millioner kroner eller mer vil kryptovalutaen beskattes med 0,7 prosent.

Og husk at kryptovalutabeholdningen sannsynligvis var langt mer verdt ved nyttår enn den er nå: 31. desember kostet én bitcoin 12 897,70 dollar ifølge cointmarketcap.com. Torsdag er kursen nede i 7456 dollar.

Dersom man har solgt kryptovaluta i løpet av 2017 skal man skatte 24 prosent av en eventuell gevinst. Dersom man gikk med tap får man tilsvarende skattefradrag. Alle handler skal oppgis, også når man handler en kryptovaluta mot en annen.

– I prinsippet skal man ta med alle transaksjoner i denne utregningen, også når man har handlet én kryptovaluta mot en annen. Vi har ikke noe fasitsvar på dette, og skjønner at det kan være veldig vanskelig å fastsette gevinst og tap på slike transaksjoner, sier Ringså.

Ved å taste inn dine verdier i kalkulatoren under får du hjelp til å føre kryptovalutaen riktig i skattemeldingen.(Vilkår)

Blokkjedeteknologi på 15 sekunder
Klarer digitaliseringsdirektør Ari Marjamaa i Wallenius Wilhelmsen å forklare blokkjedeteknologi på 15 sekunder?
00:25
Publisert: