Etter at finanskrisen slo inn for fullt høsten 2008 har belønningsstrukturen blitt pekt på som en mulig årsak til kollapsen.

Overdrevet belønning til finansfolk for kortsiktige resultater har medført at prestasjonslønn, i form av bonuser, har kommet i vanry.

- Men det er forhastet å tro at vi nå står overfor en generell avvikling av prestasjonslønn, men dette vil mer enn sannsynlig bidra til en endring av hvordan avtaler om prestasjonslønn utformes, heller enn at slike avtaler avskaffes, sier partner Camilla Tepfers i InFuturo.  

Meltit
I rapporten "Fremtidens arbeidsliv", utarbeidet av InFuturo for HSH pekes det på at Finanskrisen kan danne grunnlag for en bedre balanse mellom kortsiktige og langsiktige hensyn.

- Hensyn til langsiktig suksess og bærekraftig forretningsførsel vil styrkes, og slik er det økende behov for langsiktighet i belønningsstrukturene. Likevel er målbarhet og fremdrift viktig, til tross for langsiktige strategier, ifølge rapporten som ble lagt frem på HSHs årskonferanse i dag.

Rapporten tar for seg trender i arbeidslivet som vil få store konsekvenser de neste årene for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Medarbeiderne vil dessuten ha umiddelbar tilfredsstillelse etter utført arbeid, dersom incentivene skal være effektfulle. Med en skritt-for-skritt måloppnåelse unngår man også at langsiktige mål blir slappe, påpeker InFuturo.

- Derfor tror vi det blir mer av en kombinasjon av korte og lange hensyn i prestasjonslønn, mener Tepfers.

Prestasjonsbasert avlønning krever en tydeliggjøring av plikter, ansvar og ønsket atferd, slik at det blir en forutsigbarhet i incentivene. Derfor blir måling viktigere, ifølge rapporten.

- Lettere å oppnå felles mål
Jo mer en organisasjon og deres medarbeidere opplever en felles skjebne, jo lettere blir det å oppnå felles mål, ifølge rapporten.

- Derfor må hensikten med prestasjonsbasert avlønning for flere enn de som tradisjonelt omfattes av prestasjonslønn være å fremme de vitale mange i en organisasjon og motivere disse til ønsket atferd, sier Tepfers.

Hun mener incentivsystemene i større grad vil kobles til virksomhetens strategi, og at det blir viktigere i fremtiden at incentivsystemene fremmer innovasjonskultur.

- Større variasjoner i avlønning
En viktig driver bak prestasjonslønn til flere er at innovasjonsevne blir viktigere.

Derfor blir folks evne til omstilling sentral. Man må i større grad være villig til å flytte på grunn av jobben og lære seg nye ting.

Når kunnskap og innovasjon blir mer sentralt, blir det mer nærliggende å innføre større grad av gevinstdeling mellom arbeidsgiver- og taker.

- Det vil bety at vi må tåle større variasjoner i avlønning, sier Tepfers.

Les også: Nå kommer jobbene

Er bonusen død? Hvordan blir innsats lønnet fremover? Diskuter saken! (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.