En norsk mann krevde å få tilbakebetalt et beløp som er belastet hans debetkort i Skandiabanken i strid med det som var avtalt med brukerstedet på Gran Canaria. Finansklagenemnda gir ikke mannen medhold. Mannen er kunde i Skandiabanken. 

Nordmannen skulle kjøpe et nettbrett på et marked på Gran Canaria i Spania. Selgeren på markedet anbefalte mannen å tegne et satellittabonnement som skulle leveres av Google, fremkommer det av Finansklagenemndas avgjørelse. 

Videre fortalte selgeren at Google behøvde en garanti på 21.000 kroner for abonnementet. Beløpet ble reservert på mannens betalingskort i 24 timer. Deretter skulle reservasjonen slettes. Ifølge selgeren ville Google helst at mannen skulle betale med debetkort. 

Hva satellittabonnementet i seg selv kostet kommer ikke frem i Finansklagenemndas avgjørelse. Det fremkommer heller ikke hva selve nettbrettet kostet, men en vanlig pris på nettbrett ligger på et par tusen kroner. 

Ville ha garanti på 50.000 

Den norske kunden sa til selgeren at han ønsker å betale med kredittkort, og at han ikke hadde dekning for å betale med sitt debetkort, ifølge Finansklagenemndas avgjørelse. Etter at mannen forsøkte med kredittkortet, måtte selgeren undersøke med Google om de ville godta det, går det frem av avgjørelsen i nemnda. Nordmannen og hans kone fikk i mellomtiden tilbud om å spise middag på selgerens regning i nærheten. 

Da de kom tilbake til markedet, forklarte selgeren at det ikke fungerte å betale med kredittkort. Videre sa selgeren at han nå ville ha en garanti på 50.000 kroner. Dette godtok nordmannen, og han fikk deretter låne en pc for å overføre nok penger til sin konto knyttet til debetkortet. Så godtok han reservasjonen med chip og pin-kode. 

 Etter at mannen kom hjem til Norge oppdaget han at debetkortet hans fra Skandiabanken var blitt belastet for 4589 euro, tilsvarende cirka 44.000 kroner. I tillegg hadde kredittkortet hans fra Santander blitt belastet for rundt 46.000 kroner. Til sammen ble mannen dermed snytt for 90.000 kroner. Om han har fått erstatning for beløpet som er trukket fra hans kredittkort kommer ikke frem i avgjørelsen fra Finansklagenemnda. 

Mener han har krav på erstatning 

Nordmannen mener han ikke har samtykket til belastningen, men kun til en midlertidig reservasjon, fremkommer det av avgjørelsen fra Finansklagenemnda. I tillegg mener mannen at han kan holde banken ansvarlig for beløpet som er trukket fra hans debetkort. Han viser til finansavtaleloven paragraf 54, og gjør gjeldende at ved bruk i utlandet og på internett er debetkort likestilt med kredittkort. 

Banken mener på sin side at mannen ved å benytte kortet og taste pin-koden har samtykket til belastningen i finansavtalelovens forstand. 

– Betaling med debetkort faller utenfor den beskyttelsen som finansavtaleloven paragraf 54 gir ved bruk av kredittkort. Kortholderen kan ikke gis medhold etter denne bestemmelsen, heter det i nemndas avgjørelse. 

Avvises 

Vider vises det til at finansavtaleloven ikke har egne regler for midlertidig reservasjon av beløp. 

– Det er ingen uenighet om at transaksjonen er gjennomført av kortholderen selv ved bruk av chip og kode, og heller ikke om at kortholderen visste hvilket beløp transaksjonen gjaldt. Kortholderen kunne da belastes med belastes med beløpet uten ny belastningsautorisasjon kortholderens side, heter det i avgjørelsen. 

Det understrekes at nemnda ser det slik at kortholderen er ansvarlig for belastningen, til tross for at den ikke skulle skjedd. (Vilkår)

Indiskret lykkepille
Selv ikke grå lakk gjør Mercedes-AMG GT C roadster diskret.
00:50
Publisert: