I slutten av august publiserte Sparebanken Vest en pressemelding på sine hjemmesider, der kundene ble informert om «en ny måte å betale for fond».

Den nye prismodellen skal iverksettes 1. oktober, og fikk mange til å reagere.

I meldingen opplyste banken om et formidlingsgebyr på 0,7 prosent for indeksfond.

«Dette er kødd, sant? At dere skal ha 0,7 prosent formidlingshonorar for indeksfond fra 1. oktober? Si at jeg har misforstått», skrev den profilerte økonomen Hallgeir Kvadsheim på Twitter tirsdag kveld.

Nå har banken snudd.

– Kunder har kontaktet oss og ment at prisen var for høy. På bakgrunn av tilbakemeldingene har vi besluttet å endre priskategori for indeksfond, og sette ned prisen til 0,35 prosent i formidlingshonorar, skriver Morten Oehme, som er leder for sparing og plassering i Sparebanken Vest, i en epost til DN.

Indeksfond er i stor grad en automatisert prosess der målet er å oppnå en avkastning som er lik eller tilnærmet lik referanseindeksen. Et aktivt fond innebærer at kunden i praksis betaler en forvalter for å gjøre det bedre enn referanseindeksen. Vedkommende må dermed finne aksjer som han eller hun tror vil gjøre det bedre enn det brede markedet.

«En del reaksjoner»

Fondssparing er nemlig ikke gratis. Når man setter sparepengene inn i fond, enten det er aktivt eller passivt forvaltet, tar fondstilbyderen en liten prosentandel som takk for jobben. Dette kalles for forvaltningsgebyr, og er det tilbyderen tar for å drive fondet.

Morten Oehme, leder for sparing og plassering i Sparebanken Vest.
Morten Oehme, leder for sparing og plassering i Sparebanken Vest. (Foto: Sparebanken Vest)

I tillegg kommer et såkalt plattformgebyr eller formidlingsgebyr, som er det kunden betaler for å benytte seg av tilbyderens handelsplattform eller formidlingstjeneste.

Sparebanken Vest selger ikke selger sine egne fond, men er en distributør. DNB er et eksempel på en fondsaktør som både selger og distribuerer egne fond.

På spørsmål om hvor mange tilbakemeldinger Sparebanken Vest fikk etter prisjusteringen svarer Oehme at det var «en del reaksjoner».

– Det er viktig for oss å lytte til kundene, og det har vi gjort her. Samtidig har vi fått tilbakemeldinger hvor kunder har sagt at de ønsker å ha plasseringene sine hos oss fordi de liker satsingen på lokale rådgivere og et bredt distribusjonsnett, sier han.

Til sammenligning har Nordnet og DNB et plattformgebyr på 0,3 prosent på sitt fondstilbud, mens Pareto har et plattformgebyr på 0,2 prosent.

– Hva var vurderingen da dere gikk ut med et plattformgebyr på 0,7 prosent?

– Vår vurdering da vi satt den opprinnelige prisen, var at banken har den samme prosessen ut mot kunden, og den samme kostnaden som distributør, for ordinære aksjefond og for indeksfond. Derfor havnet de to i samme priskategori, sier Oehme.

«Viser forbrukermakten»

Tidligere har forvaltnings- og plattformgebyrene vært oppgitt i én og samme post, under forvaltningsgebyr. Ifølge NHH-professor Trond Døskeland er det imidlertid et skifte på gang i fondsbransjen.

Et EU-direktiv implementert av Finanstilsynet kalt MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), sier at det er ønskelig med større synliggjøring av hvilke kostnader som går til forvalter, og hvilke som går til leverandør.

Trond Døskeland, professor ved NHH.
Trond Døskeland, professor ved NHH. (Foto: Eivind Senneset)

Døskeland viser til at blant annet DNB og Sbanken er to fondstilbydere som har delt opp gebyrene i to separate poster, slik Sparebanken Vest nå også gjør med den nye prismodellen.

– Kundene får et mer fullstendig innblikk, sier professor Døskeland, og legger til:

– Med en oppdeling kan man se fortjenesten tilbyderen får ved å selge deg ett fond kontra et annet. En slik praksis blir mer og mer vanlig blant fondsleverandører.

På spørsmål om hva han synes om Sparebanken Vests retrett etter kundeklagene, svarer Døskeland:

– Det viser hvor stor forbrukermakten er. Ved at kunder setter fokus på prisstrukturen og oppdelingen av kostnadene, så viser det at konkurransen i markedet fungerer, sier professoren. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.