Innskudd i spareordningen Boligsp#229 for ungdom (BSU) utgjorde 23,1 milliarder kroner ved utgangen av desember 2011. Dette er en økning på 3,2 milliarder sammenliknet med desember året før.

Tolvmånedersveksten for innskudd i BSU var 16,2 prosent ved utgangen av desember 2011, og var dermed uendret sammenliknet med tolvmånedersveksten ved utgangen av desember året før.

Det viser statistikken Finansforetak, balanser, som Statistisk sentralbyrå legger frem i dag.

Sammenliknet med tolvmånedersveksten i desember 2009 er dette en svak nedgang på 1,2 prosentpoeng, fra 17,4 prosent.

 

Veksten i BSU-innskudd har holdt seg stabilt høy siden utvidelsen av spareordningen i 2009. Da var månedsveksten i november oppe i rekordhøye 18,7 prosent. De høye vekstratene dette året skyldtes trolig endringen i spareordningen, men nyere tall har vist at den høye veksten også har vedvart. Tolvmånedersveksten for BSU-innskudd har vært stabilt høy mellom 14,9 og 18,3 prosent de siste to årene.

Innskudd på BSU-konti økte med tilnærmet 1,7 milliarder fra november til desember i fjor. Det tilsvarer en økning på 7,9 prosent.

- Økningen er i tråd med sesongmønsteret for denne typen innskudd, som nok er påvirket av at BSU gir rett til årlige skattefradrag på inntil 4.000 kroner, og at skattemessige tilpasninger ofte gjøres mot slutten av året. Over halvparten av den totale økningen i innskudd på BSU-konti siste år, skjedde i desember måned, skriver SSB.

Totale innskudd i banker var 2 641 milliarder kroner ved utgangen av desember 2011. Dette er en økning på 89,3 milliarder kroner, eller 3,5 prosent, fra utgangen av november samme år. Tolvmånedersveksten for innskudd i banker var 12,6 prosent ved utgangen av desember i fjor, noe som er den høyeste årsveksten i bankinnskudd siden utgangen av mai 2009. Både transaksjonsinnskudd fra ikke-finansielle foretak og utlandet, samt øvrige andre innskudd fra husholdninger og utlandet bidro til denne økningen.
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.