Privatøkonomipanelets spareråd for 2018:

 • Aktiv vs. passive fond?
 • Sjekk om aksjesparekonto er noe for deg
 • Sett litt av sparepengene i enkeltaksjer

Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i verdipapirfondenes forening (Vff), håper flere får øynene opp for aksjesparekonto i 2018.

– Det er blitt opprettet 200 000–300 000 aksjesparekonti. Det vil si at det er mange som ikke har opprettet en slik konto. Mange flere bør gjøre det. Jeg er glad overgangsvinduet er utvidet ut 2018. Det gjør at flere får det med seg, sier han.

«Overgangsvindu» betyr at du kan flytte aksjefond og aksjer til en aksjesparekonto uten at det utløses skatt på gevinsten.

– På den annen siden er jeg bekymret for at i jakten på skatteoptimalisering så er det mange som hopper fra fond til fond. Da kan kostnadene spise opp avkastningen, advarer Zakariassen.

Konsernsjef Hege Toft Karlsen i Eika Gruppen sier hovedoppgaven i 2018 er å bevisstgjøre flere om sparing.

– 76 prosent sparer i bank, mens bare 36 prosent sparer i aksjefond. Og med de renteutsiktene vi har fremover, er ikke det bra. Sparing handler jo om at du skal ha kjøpekraft i fremtiden, sier hun.

Jarle Sjo er forvalter for DNB Norge, aksjefondet som har vært gjenstand for en rettssak fra Forbrukerrådet i høst. Sjo kom først inn i DNB for halvannet år siden, og har ikke vært involvert i fondet i perioden som rettssaken handler om. Forbrukerrådet mener DNB må betale nesten 700 millioner kroner tilbake til kundene, fordi fondet egentlig var et indeksfond, som har langt lavere honorarer.

Bør nordmenn investere i aktive fond eller nøye seg med indeksfond?

– Alle skal ikke nødvendigvis har aktiv forvaltning. Men ifølge tallene våre så langt i år, har det gått mest inn i de aktive fondene våre, særlig sektorfond innen teknologi og helse. På indeksfond har vi faktisk hatt uttak i år, sier Sjo.

Zakariassen i Vff rister på hodet.

– Det gjelder ikke for bransjen sett under ett. 22 prosent av kapitalen står plassert i et indeksfond. Norge ligger faktisk helt i toppen i Europa på investeringer i indeksfond, sier han.

Det er flust av fond å velge mellom. Det er noe av problemet, ifølge Sjo.

– Vår plattform består nå av flere hundre fond. Kunder som ser det blir jo skremt og lurer på hvordan man skal klare å velge. Behovet for rådgivning blir enda større, sier han.

Sjo har selv vært gjennom en rådgivingstime i høst, hvor hele hans økonomi ble lagt på bordet og diskutert.

– Det var en vel anvendt time, du får gått gjennom alt av lån og forsikringer og sparing.

– Det var vel hos en konkurrent det da, smiler Zakariassen.

– Å nei, bruker kun de beste, svarer Sjo kjapt.

Rådet fra panelet er at man går gjennom privatøkonomien sin en gang i året.

Privatøkonomipanelets forventninger og råd til 2018

Beate Fahre, fagdirektør i Aon Norway
Beate Fahre, fagdirektør i Aon Norway (Foto: Mikaela Berg)

Fagdirektør Beate Fahre, Aon Norway: – Realrenten er rekordlav, og arbeidsmarkedet bedrer seg. Jeg anbefaler at det settes av noe av lønnen til uforutsette utgifter og fremtidig alderdom. Men vel så viktig som sparing til alderspensjon er det å få oversikt over hva som skjer om du skulle få redusert inntekt som følge av en sykdom.

Råd:

 • Sett deg inn i pensjonsordningen du har hos arbeidsgiverne din. Sjekk hvordan pengene er investert.
 • Pensjon er mer enn sparing til alderdom – hva skjer om du skulle bli ufør? – har du pensjonsordninger og forsikringsordninger som dekker deg ved sykdom. Det er et lite paradoks at de fleste av oss er godt dekket av forsikringer ved en eventuell ulykke samtidig som hovedårsakene til uførhet kommer av sykdom.
Bernt Zakariassen, administrerende direktør i VFF
Bernt Zakariassen, administrerende direktør i VFF (Foto: Mikaela Berg)

Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF: – Jeg tror den økonomiske veksten vil ta seg ytterligere opp i 2018. Det vil igjen legge til rette for videre kursoppgang i aksjemarkedet. Fallende boligpriser gjennom 2017, kombinert med innføringen av aksjesparekonto og gunstigere vilkår for privat pensjonssparing, tror jeg vil føre til at flere vil se fordelene ved å spre sparingen på flere formuesobjekter enn bolig.

Råd:

 • Spar jevnt og trutt gjennom en fast spareavtale. Jevn, langsiktig sparing i et godt diversifisert aksjefond gir god avkastning på lengre sikt – selv om aksjemarkedet skulle svinge i perioder.
 • Velg høy aksjeandel på pensjonssparingen din – både på innskuddspensjonen og privat sparing. Opprett IPS-konto, men vær obs på at pengene da er låst til pensjonsalder.
Konsernsjef Hege Toft Karlsen i Eika
Konsernsjef Hege Toft Karlsen i Eika (Foto: Mikaela Berg)

Hege Toft Karlsen, konsernsjef Eika Gruppen:

– 2018 tegner til å bli et godt år med lave renter og lav arbeidsledighet. Det åpner muligheter for å sette penger til side for sparing og fremtidig pensjon. Boligmarkedet er mest usikkert der hvor det er bygget mest, men for folk flest vil boligprisene oppleves som relativt stabile i tiden fremover. Det verste boligprisfallet er trolig bak oss.

Råd:

 • Sparing er verdens beste idé – kom i gang med en månedlig spareavtale.
 • Trenger du å bytte bolig, er det klokt å selge først.
Jarle Sjo, porteføljeforvalter DNB
Jarle Sjo, porteføljeforvalter DNB (Foto: Mikaela Berg)

Jarle Sjo, porteføljeforvalter i DNB:

– Økt lønnsvekst neste år vil være positivt for privat forbruk. Lavere arbeidsledighet vil nok ikke føre til økt inflasjon med det første, og DNB Markets tror ikke Norges Bank vil øke renten før september 2019.

Råd:(Vilkår)

 • Se om det er noe du bør endre i sparingen din med hensyn til produkt, risiko og diversifisering. Se på avkastningen, er det tid for å selge seg ut av noe?
 • Nyttår er også en god anledning til å gå gjennom forsikringene dine. Er du underforsikret eller har du dobbel dekning på noen områder? Hvilke avtaler har du via jobb?
Logger av i ett år for å finne sin neste selskapsidé
Gründermilliardær Are Thraasdahl henter inspirasjon til nye selskaper på jordomreise. Etter salget av Tapad har han tatt med seg familien for å nyte et år på tur.
03:55
Publisert: