Skatteforliket som alle partiene, minus SV, var med på i 2016 har gitt ett prosentpoengs nedtrapping i skattesatsen på alminnelig inntekt de siste årene. Den siste nedtrappingen kommer i 2018. Da er skattesatsen 23 prosent.

Regjeringen foreslår nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen tre milliarder kroner i Statsbudsjettet.

«Regjeringens forslag innebærer at samlede netto skatte- og avgiftslettelser under denne regjeringen er om lag 26 milliarder kroner.», ifølge Statsbudsjett-dokumentet.

Økt skatt for høyere inntekt

Skattesatsen på alminnelig inntekt har blitt redusert fra 28 prosent i 2013 til 23 prosent i forslaget for 2018. Regjeringens mål var egentlig bare å senke skatten for bedrifter, men for å unngå at privatpersoner får for mye skattelette, ble det innført en trinnskatt fra 2016. Den øker skatten din i takt med økt inntekt.

Men ikke like mye som nedgangen i skattesatsen på alminnelig inntekt, ifølge Regjeringen. Det vil si at de med gjennomsnittlig inntekt får lavere skatt i 2018.

Skattelette på 14 milliarder spises opp

Skattelettelsen av redusert skattesats på alminnelig inntekt anslås til om lag 14 milliarder kroner påløpt og 9,1 milliarder kroner bokført i 2018.

Men hoveddelen av reduksjonen i skatteinntekter fra personer vil bli dekket gjennom økningen i satsene i trinnskatten,skriver Regjeringen i budsjettdokumentet.

– Regjeringen gir skattelettelser som fremmer vekst og investeringer i norske arbeidsplasser. Vi senker skattesatsene for personer og bedrifter og vil gjøre det mer lønnsomt å investere i Norge, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

"Omlag uendret" utbytteskatt

Skatteprosenten på utbytte jekkes opp tilsvarende nedgangen i skattesatsen på alminnelig inntekt. Det vil si at marginalskatten ( den skatteprosenten du betaler hvis du tjener én krone mer) for utbytte holdes omtrent uendret fra i år, ifølge Regjeringen.

Øker aksjerabatt

Det blir ingen endringer i formuesskatten for neste år, men som avtalt i skatteforliket øker verdsettingsrabatten på aksjer fra 10 til 20 prosent. Det vil si at kun 80 prosent av verdien på aksjeporteføljen blir lagt inn i formueskattgrunnlaget.

Det gir en skattelette på 680 millioner kroner neste år, ifølge Regjeringen.

Vil fjerne skatteklasse 2

Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2. Skatteklasse 2 gis til de som forsørger ektefellen, og innebærer 25 000 kroner i høyere personfradrag på skatten. Det vil ramme over 80.000 ektepar. Det er flertall på Stortinget for å fjerne skatteklassen, siden Arbeiderpartiet også har det i sitt program, men hvis Regjeringen vil ha et budsjettsamarbeid med KrF møter de motbør.

– Skatteskjerpelser for familiene står ikke på blokka til KrF. Det er opplagt en sak som vi ikke ønsker, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Maksimal skattefordel for et ektepar av å bli skattlagt i skatteklasse 2 er om lag 6 000 kroner i 2017.(Vilkår)