Mandag klokken 10 ble regjeringens forslag til statsbudsjett lagt frem, som omhandler statens anslåtte inntekter og utgifter i løpet av et år.

Blant bestemmelsene å merke seg, er blant annet:

 • Regjeringen foreslår en lavere sukkeravgift for sjokolade og sukkervarer. Endringen omfatter ikke drikkevarer som brus og saft. Reduksjonen i sukkeravgiften fører til 1000 millioner færre skattekroner til staten, ifølge budsjettet.
 • Regjeringen foreslår å øke bunnfradraget i formueskatten til 1,5 millioner kroner. For ektepar vil bunnfradraget bli 3 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten i formuesskatten for aksjer, driftsmidler og tilordnet gjeld til 25 prosent. Rabatten ble innført i 2017 og økt til 20 prosent i 2018.
 • Regjeringen foreslår å utvide ordningen med aksjesparekonto slik at den også omfatter utsatt beskatning av utbytte.
 • En foreslått økning av avgiften på brennevin med 1,5 prosent. Avgiften på vin og øl foreslås økt med 1,4 prosent.
 • Avgiften på snus og skråtobakk øker fra 105 kroner til 107 kroner, en økning på 1,9 prosent fra dagens nivå. Avgiften på sigaretter, sigarer og røyketobakk økes med 1,5 prosent.
 • Ingen endringer i avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner, men vil heller følge med på utviklingen i EU. EU har vedtatt å avvikle sitt avgiftsfritak fra 2021 og vil fra samme tidspunkt ha på plass en elektronisk innrapporteringsløsning.
 • Ingen prisjustering av fagforeningsfradrag og BSU-grensen på 300 000 kroner.
 • En reduksjon i maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom fra syv til fem promille med virkning fra og med 2020. Regjeringen foreslår samtidig at eiendomsskattegrunnlaget ikke skal kunne overstige 70 prosent av markedsverdien, heter det i Finansdepartementets melding.

Dette kan påvirke reisevanene

Blant forslagene i transport- og samferdsel, er eksempelvis disse:

 • Regjeringen foreslår en omlegging av flypassasjeravgiften slik at flyreiser ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer mens øvrige reiser får en lavere sats på 75 kroner per passasjer. Det tas sikte på at endringene iverksettes 1. april 2019. Fra 1. januar 2019 foreslår regjeringen å prisjustere avgiften til 84 kroner per passasjer.
 • Reduksjon av elavgift med 1 øre per kwh. Det vil gi nordmenn en avgiftslettelse på 650 millioner kroner, ifølge statsbudsjettet.
 • Det er satt av 841 millioner kroner til kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier i Oslo og Akershus.
 • Regjeringen foreslår å nedjustere de skattefrie satsene for dekning av merutgifter på innenlandsreiser uten overnatting. For reiser mellom 6-12 timer foreslås en nedjustering på om lag 100 kroner til en sats på 200 kroner. For reiser over 12 timer foreslås en reduksjon på om lag 150 kroner til en sats på 400 kroner.
 • Ordningen med tilskudd for å redusere bompengetakstene utenfor de største byområdene videreføres i 2019, med 531,4 millioner kroner.

–Gode nyheter for boligmarkedet

Carl Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener det foreslåtte statsbudsjettet inneholder mye godt nytt for boligeiere.

–Statsbudsjettet 2019 er gode nyheter for boligmarkedet og alle som eier sin egen bolig. Med utsikter til solid vekst i norsk økonomi og lavere ledighet vil trolig varslede renteøkninger bite svakere på et robust boligmarked. Regjeringens forslag ivaretar også hensynet til den norske boligmodellen gjennom å beskytte folks hjem (primærboligen) mot økt skattetrykk, blant annet gjennom å redusere kommunene mulighet til å kreve inn eiendomsskatt. Regjeringens forslag beskytter også folks familiehytte mot økt skattetrykk. Dette er viktige skritt i riktig retning, sier Geving til DN.

Også Huseiernes Landsforbund mener det er mye positivt å trekke frem, men håpet samtidig at regjeringen hadde tatt mer i.

–Det er et skritt i riktig retning å redusere den maksimale skattesatsen på eiendomsskatt fra syv promille til fem, men vi hadde håpet at regjeringen gikk lenger. Dette fører til reduksjon i eiendomsskatten i 64 kommuner, men det forhindrer ikke at mange flere kommuner kan øke eiendomsskatten på bolig. Hvis alle kommunene som i dag har eiendomsskatt på bolig justerer satsen til 5 promille, innebærer det en økning i eiendomsskatten på folks hjem med 3 milliarder kroner . I tillegg kan 132 kommuner som foreløpig ikke har innført eiendomsskatt på bolig gjøre det innenfor innstrammingen regjeringen foreslår, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer.

I forkant ble nøkkeltallene i budsjettet lagt frem, som blant annet tok for seg oljepengebruk og anslått vekst i bruttonasjonalprodukt (bnp).

DN oppdaterer saken. Følg også vår løpende oppdateringer om statsbudsjettet i vårt direktestudio.

DNs kommentator Anita Hoemsnes forteller deg det viktigste du bør vite om mandagens statsbudsjett
02:19
Publisert:


(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.