Statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (Ap) har 55 fond å velge mellom på det norske markedet når han nå selger de fondene han har sagt ikke følger «grunnleggende etiske retningslinjer». Støre har ikke villet si hvilke fond dette er. 

Storebrand og KLP har jobbet med å luke ut selskaper som ikke oppfyller etiske retningslinjer siden slutten av 1990-tallet. For dem er det godt nytt at diskusjonen om ansvarlige investeringer blir løftet opp. 

– I det norske markedet er det mange gode etiske fond. Vi merker at kundene er mer opptatt av ansvarlige investeringer. Men det er nok først og fremst de institusjonelle kundene som er mest opptatt av dette, sier Bersagel i KLP Kapitalforvaltning.

Sa nei til tobakk

KLPs kunder – og eiere – er kommuner og større offentlige foretak. Det var disse som sørget for at KLP gikk ut av selskaper som produserer tobakk. Fond med en etisk profil investerer heller ikke i våpen, palmeolje eller kull.

– Helseforetakene tok kontakt med oss tidlig på 2000-tallet og ba oss utelukke tobakksselskaper. Senere har vi bygget på våre utelukkelser med stadig mer eierskapsutøvelse og integrering. Vi utelukker selskaper som bryter med KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer, sier Bersagel.

Norske fond følger Oljefondet

Norske fond ser til Oljefondet

Analytiker Thomas Furuseth i Morningstar sier norske fond stort sett følger de samme retningslinjene for investeringer som det norske Oljefondet. 

– Men det er vanskeligere å si om det samme følges av utenlandske tilbydere. Det er heller ikke sikkert fondsleverandørene har den samme oppfatningen som Oljefondets etikkråd . Det er flere som har strengere vurderinger, mens andre har mindre strenge vurderinger, sier Furuseth. 

Han har funnet frem til 55 fond som selges på det norske markedet som er vurdert av Morningstar til å stå inne for ansvarlige investeringer. Men Morningstar har en streng definisjon av hva som er sosialt ansvarlige investeringer, slik at svært mange fond i Norge som investerer i tråd med retningslinjene i Oljefondet.

– Fondene kan også kalles etiske og bærekraftige. Det er begreper som går om hverandre, sier Furuseth.

Går lenger enn Oljefondet

DNBs aksjefond legger også Oljefondets retningslinjer til grunn for hvilke selskaper de plukker til sine fond. Ifølge leder for ansvarlige investeringer i DNB, Janicke Scheele, går DNB noe lenger enn Oljefondet i å luke ut selskaper.

– Vi ekskluderer også produksjon av pornografi, og har aksjefond som ekskluderer konvensjonelle våpen samt produksjon av alkohol og gambling. I tillegg har vi fond som ekskluderer fossilt brensel, sier Scheele.

Tjente grovt på å gå ut av kull

Storebrand kommer til å jobbe hardt for at de som åpner aksjesparekonto hos dem, investerer i ett av selskapets mange fond med etisk profil, men bærekraftansvarlig Harald Martens Holm i Storebrand har en viss medfølelse med Støres uklare svar om sine  investeringer. 

– Jeg forstår dette med etiske investeringer er vanskelig for mange. Det er jobben vår å guide folk gjennom dette på en god måte.

Ifølge Holm utelukker selskapet syv prosent av de 3000 selskapene fondsforvalterne har som investeringsunivers fordi selskapene ikke når opp til de kriteriene Storebrand har satt som etisk forsvarlige. 

– Og det beste er at vi har tjent penger på alle disse tre typene av utelukkelser;  oljesand, kull og palmeolje. Tilsammen rundt 200 millioner kroner, sier Holm. 

Han sier Storebrand flagger bærekraftfanen høyt, fordi selskapet tror at det vil skape verdier for kunden – særlig for dem som sparer til pensjon og har langsiktig perspektiv på sparingen. 

– En ting er opplagte ting som å utelukke kullselskaper, men det vi bruker mest tid på er å forstå hvilke selskaper som vil stå seg i fremtiden, sier Holm.

Holm sier privatkundene er mer opptatt av det enn tidligere, men at det først og fremst er de store kundene som vil ha bærekraftighet i investeringene sine. 

Den digitale versjonen av artikkelen er noe endret etter at det torsdag ettermiddag ble klart at Jonas Gahr Støre selger de ikke-etiske fondsandelene som er eid av familieselskapet Femstø.(Vilkår)

Texas tørker opp: Fikk huset oversvømt for tredje gang
Harry Duffey fikk hjemme sitt oversvømt for tredje gang da ekstremværet Harvey herjet i Texas.
00:43
Publisert: