Det går frem av en dom i Borgating lagmannsrett.

Diamanthandler Pramod Vora og hans familie satset i 2008 170 millioner kroner på valutaspekualsjon, men tapte mange millioner kroner.

Da banken deres, Fokus Bank, krevde valutaplasseringene innfridd og tapene tilbakebetalt, nektet familien. De mente banken ikke hadde handlet aktsomt ved å la eieren av en gullsmedbutikk i Oslo og hans familie spekulere i høyrisikable valutaplasseringer.

En kjennelse i Oslo tingrett gav Vora og familien delvis medhold.

Les saken: <b>Banken må erstatte yen-spekulasjon</b>

Banken fikk fullt medhold
Men i lagmannsretten vant Fokus Bank fullstendig frem på alle punkter. Familiefaren, diamanthandleren og gullsmedeieren Pramod Vora, må selv ut med 19,5 millioner kroner til Fokus Bank.

Sønnen, Arvind Vora, må betale banken 6,4 millioner kroner. Sønnen, som i 2008 var i etableringsfasen uten store inntekter, ble valutaspekulant fordi faren handlet på fullmakt fra ham. Lagmannsretten holder imidlertid Arvind Vora selv erstatningsansvarlig.

I tillegg må familiens selskap, Voba Invest AS, overføre 9,6 millioner kroner til Fokus Bank.

Alle er ilagt saksomkostninger som til sammen beløper seg på nesten 900.000 kroner.

Gigantiske veddemål
Familiens valuta-mareritt startet som en lite eventyr.

Dagens Næringsliv fortalte i fjor om hvordan norskindiske Pramod Vora begynte med valutaspekulasjon i 2005, og at han ved utgangen av 2007 hadde tjent flere millioner kroner i valutamarkedet. Samtidig drev han den lille, eksklusive gullsmed- og juvelbutikken sin på Karl Johan i Oslo og med import av diamanter og andre edelstener.

Etter hvert var det ikke bare familiefaren Pramod som spekulerte, men også mange i den nære familien.

Etter at tapet på valutaspekulasjonene oppsto i 2008, havnet derfor både Pramod og sønnen Arvind Vora, samt datteren og hennes mann i krangel med Fokus Bank.

I 2009 ble familien saksøkt av banken fordi den nektet å gjøre opp for tapene, som i alt utgjorde over 53 millioner kroner.

Ved å stille sikkerhet i kontanter og eiendom, kunne familien ha valutaposisjoner på tilsammen 170 millioner kroner i markedet samtidig. Det ble spekulert med betydelige beløp, både i engelske pund og japanske yen. Pramod Vora fikk også fullmakt til å handle valuta på vegne av sine barn og sin svigersønn.

Formuen opp i røyk
Ved utgangen av 2007 satt familiefaren med verdier for nær 30 millioner kroner i eiendommer og kontanter. I tillegg hadde han diamanter, gull og sølv for rundt syv millioner kroner.

Men med finanskrisen kom det også ekstreme utslag i valutamarkedet, der familien Vora satt søkklastet med valutaposisjoner. I begynnelsen av oktober 2008 hadde Pramod Vora og hans datter et samlet papirtap på 17,6 millioner kroner på sine valutaposisjoner.

I dagene etter avsluttet Fokus Bank alle Vora-familienes valutaposisjoner, inkludert valuta-lånene. Kjøpet av en milliard yen påførte familien et tap på nær 20 millioner kroner.

Mens tingretten kom frem til at Fokus Bank måtte dekke hele dette yentapet, støtter lagmannsretten Fokus Banks syn om at Vora må ta tapet selv.

Tingretten gav banken kritikk, fordi den ikke frarådet da 26-årige Arvind Vora å inngå en avtale om å handle med valuta.

De la til grunn at det var aktløst av banken og ikke advare en mann med begrensede økonomiske ressurser, og i en etableringsfase, mot å handle med valuta. Hele hans tap på 6,4 millioner kroner knyttet til yenspekulasjonen måtte derfor erstattes av banken.

Sønnen holdes ansvarlig for farens spill
Det har altså lagmannsretten gjort om på.

At Arvind Vora var ung og uerfaren med valutaspekulasjoner frikjenner ham ikke, all den tid han gav den mer erfarne faren fullmakter til å handle for ham, mener lagmannsretten.

Faren lastes av retten for å ha tatt stor risiko på vegne av sønnen. Lagmannsretten viser til at sønnens valutataposisjon på 400 milllioner yen innebar meget store latente gevinst- og tapsmuligheter ved selv beskjeden nedgang/stigning i yenkursen.

Arvind Vora ville ved fem øre stigning i yenkursen i forhold til norske kroner bli utsatt for 200 000 kroner i latent disagio (underkurs,tap).

For datteren og svigersønnens del er det inngått et forlik med banken, men detaljene går ikke frem av dommen i lagmannsretten. I tingretten ble de to dømt til å betale Fokus Bank 4,5 millioner kroner.

Verken Fokus Bank eller Pramod Vora har svart på DN.nos henvendelser fredag.

Les også: - Du gjør sønnen din til gjeldsslave (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.