En ung kvinne krevde erstatning fra banken etter å ha betalt en høyere rente enn det hun mente hun var kvalifisert til i ett år. Det fremgår av en avgjørelse i Finansklagenemnda.

Kvinnen fikk i oktober 2016 en effektiv boliglånsrente på 2,64 prosent. Hun var da 33 år gammel og kvalifiserte dermed for bankens boliglån Ung, som hadde en lavere rente.

I november 2017 klaget kvinnen til banken og mente at banken hadde tatt høyere rente enn hun hadde krav på. Etter dette fikk hun en ny rente på 2,05 prosent.

Fikk ikke erstatning

Kvinnen mener banken har gjort en erstatningsbetingende feil ved ikke å tilby henne lavere rente. Hun mener også at banken har diskriminert henne og at avtalen med en rente på 2,64 prosent er urimelig etter avtaleloven. Hun krevde å få erstattet differansen mellom renten hun har betalt og den renten som hun mener at hun er kvalifisert til.

Banken mener på sin side at kvinnen har akseptert tilbudet banken ga henne i første omgang, og viser til at banken ikke har noen plikt til å tilby henne bedre vilkår enn det som ble avtalt. Finansklagenemnda er enig med banken, og gir ikke kvinnen medhold i erstatningskravet.

– Banken må kunne prise et lånetilbud ut fra de individuelle omstendighetene for den enkelte lånesøkeren, heter det i avgjørelsen.

«Naivt»

Professor Ellen K. Nyhus ved Universitetet i Agder advarer mot å tro at banken alltid vil gi deg sitt beste tilbud.

– Det er naivt å tenke at banken alltid er der for å hjelpe deg. Man må se på banken som noen man handler hos, sier hun til DN.

Nyhus mener det er viktig at folk følger med selv, ikke bare når det gjelder lån, men også sparing- og investeringsprodukter.

– Det beste rådet kan jo være å velge en annen bank, fordi lån eller andre tjenester er enda billigere der. En kan ikke forvente at en bank vil gi slike råd, understreker hun.

Professoren mener riktignok det er forskjell på banker og at bankene følger opp kunder på ulike måter. Dersom en bank markedsfører seg som kundevennlig mener Nyhus at banken har et etisk ansvar overfor kundene.

– Noen banker vektlegger langsiktige relasjoner mer enn andre, og gir bankens beste tilbud for å sikre at kunden forblir lojale. Andre vil i større grad utnytte at mange kunder er lite flinke til å sjekke priser, og tjener godt på. det. Men med alle bør en tenke at en må spørre selv dersom en vil ha bedre vilkår, sier Nyhus.

Bankene driver business

BI-professor Dag Jørgen Hveem viser til at dette ikke er noe rettslig problem, men at det går på banketikk og at dette varierer mellom ulike banker.

– Dette er noe man kan risikere. Folk må følge med og stille spørsmål om man har fått den beste renten, sier han.

Hveem mener det enkleste ville vært om alle kunne regnet med å få den mest gunstige renten, da det er lite hensiktsmessig at banker og kunder skal bruke tid på å forsikre seg om dette.

– Noen banker har som policy at kundene skal slippe å forsikre seg om at vilkårene er gode nok. Og de fleste banker behandler kundene på en god måte, både av konkurransemessige og policymessige grunner. Andre gjør business på ubevisste og litt sløve kunder, sier professoren.

Ifølge Hveem bør alle som har boliglån alltid spørre eller forsikre seg om at de har den beste renten.

– Man må ikke glemme at bankene driver business, sier han. (Vilkår)

Disse souvenirene kjøper turistene mest av
– Det er noe vi må bestille inn hele tiden.
00:54
Publisert: