Da Statoils børsnoterte bensinstasjonselskap, Statoil Retail & Fuel, nylig la frem resultatet for andre kvartal, kunne de fornøyd konstatere historisk høy fortjeneste på drivstoffsalg i Skandinavia.

Les saken: Ja, vi har veldig stor fortjeneste på drivstoff

Mens Statoil sitter igjen med en netto fortjeneste på 73 øre per liter solgte bensin i Skandinavia, er fortjenesten til sammenligning 42 øre literen ved Statoils stasjoner i Sentral- og Øst-Europa. Statoil har som politikk ikke å oppgi fortjenesten i hvert enkelt land, men sier selv at fortjenesten i Norge "ikke trekker ned snittet" for Skandinavia.

Med andre ord har trolig Statoil høyere marginer i Norge enn i andre land, men hvor mye høyere er usikkert.

85 øre høyere avgifter - 2,39 kroner dyrere bensin
DN.no har derfor gjort beregninger basert på kjente opplysninger som innkjøpspris på drivstoffmarkedet i Rotterdam (som alle kjøper fra), avgifter og merverdiavgift, samt såkalte listepriser fra både Norge og Sverige. Beregningene tyder på at Statoil sitter igjen med betydelig mer per solgte liter drivstoff i Norge enn i Sverige. Se tabell nederst i saken.

Forskjellen er størst på bensin. Der har Statoil i utgangspunktet et påslag på 1,69 kroner per liter i Norge, mens påslaget kun er 53 øre i Sverige. Det betyr at selskapet har tre ganger så stor margin på bensin i Norge, med utgangspunkt i listeprisene. På diesel er påslaget dobbelt så stort som i Sverige.

Det er verdt å merke seg at listeprisene ikke nødvendigvis er det samme som de faktiske pumpeprisene, men mer å regne som en veiledende makspris.

Statoil mener blant annet derfor at forskjellen mellom Norge og Sverige i realiteten er mye mindre. Se deres forkl#229er på prisforskjellene her:

<i>Må sette pumpeprisen høyt pga alle rabattkortene</i>

Det er uansett på det rene at både bensin og diesel selges billigere i Sverige. Statoil oppgir ikke pumpepriser per telefon, men basert på nettsider som overvåker prisene i både Sverige og Norge kan man få en viss oversikt. En liter 95 oktan blyfri bensin koster akkurat nå rundt 11,57 norske kroner i Sverige. I Norge ligger pumpeprisen samtidig på rundt 13,96 kroner. Det innebærer en prisdifferanse på hele 2,39 kroner per liter.

Avgiftsnivået på drivstoff i Norge forklarer noe, men forskjellene er ikke lenger så store i favør søta bror. På bensin betaler nordmenn nå 85 øre mer i avgifter per liter (inkludert mva), mens forskjellen er skarve 30 øre på diesel.

Trekker man fra avgiftsdifferansen mellom Norge og Sverige, er pumpeprisen på bensin fortsatt 1,54 kroner høyere i Norge.

- Vanskeligere å etablere seg i Norge
Det norske Konkurransetilsynet publiserte i 2010 en rapport om konkurransen i det norske drivstoffmarkedet. De påpekte der flere forskjeller mellom Norge og Sverige som kunne forklare høyere drivstoffpriser i Norge.

Blant annet ble det trukket frem:

* Færre kjeder kontrollerer markedet. Mens det i Norge er representert seks kjeder (Statoil, Shell, Uno-X2, Esso, JET3 og Best), er det til sammenligning 12 kjeder etablert i Sverige.

* Færre ubetjente stasjoner i Norge. Mens 80 prosent av stasjonene i Norge er betjente, er under halvparten betjente i Sverige.

* Hindre for etablering av ubetjente stasjoner i Norge: Konkurransetilsynet trekker blant annet frem at man er avhengig av sikre leveranser av drivstoff. Et potensielt problem i den forbindelse er at man enten må bygge opp depotkapasitet eller at man må skaffe seg avtaler med eksisterende depoter for leveranser av drivstoff. Konkurransetilsynet anser tiltak som kan bøte på disse hindringene, som viktige for å sikre større konkurranse, heter det i rapporten fra ifjor.
Statoil Fuel & Retail har opplyst oss veiledende priser per fredag 29. juli. Statoil Fuel & Retail i Sverige har gitt oss tilsvarende listepriser. Den svenske prisen for blyfri 95 er 14,33 svenske kroner og 13,99 svenske kroner for diesel. I tabellen over har vi regnet om alle priser til norske kroner, basert på kurs 0,85 NOK/SEK.

Bensinselskapenes andel inkluderer både stasjonseierens andel og skal dekke hans kostnader og fortjeneste, samt bensinselskapets utgifter til transport, markedsføring, lønninger etc samt fortjeneste.