Tidligst i 2015 vil husholdningene i de fem nordiske landene kjøpe elektrisk strøm på like vilkår i det samme markedet. Nordisk ministerråd vedtok tirsdag å forsterke sin støtte til et felles strømmarked i Norden.

– Når et felles marked kommer på plass vil det bli større konkurranse, og det er derfor grunn til å tro at det kan bli billigere strøm for husholdningene, sier Riis-Johansen til NTB.

Innen neste energiministermøte til sommeren skal planene være klare for hva som må gjøres for å nå målet om et felles nordisk sluttbrukermarked for elektrisk strøm i 2015.

Tekniske utfordringer
Industrien har allerede et felles energimarked i Norden. Men selv om arbeidet for at det samme skal gjelde for privatmarkedet intensiveres, er det først tidligst om fem år det vil være en realitet.

– Det gjenstår mange teknologiske utfordringer, og det er det som tar tid, sier Riis-Johansen.

I forbindelse med Nordisk Råd og nordisk ministerråd møtte han sine nordiske kolleger tirsdag. De nordiske energiministrene mener at et felles nordisk elektrisitetsmarked er en naturlig forlengelse av det pågående arbeidet med harmonisering og styrking av det nordiske markedet for elektrisitet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sammen med de øvrige nordiske energimyndighetene bedt om støtte fra de nordiske energiministrene.

Nettinvestering
Allerede i 2008 vedtok ministerrådet en handlingsplan for et grenseløst elektrisitetsmarked i Norden. Handlingsplanen omfatter blant annet tiltak for å fremme nettinvesteringer med nordisk nytte og forslag til hvordan nettkapasiteten kan forbedres.

Satsingen på fornybar energi gir også nye utfordringer for kraftsystemet og distribusjonen. De nordiske ministrene ber derfor de nordiske systemoperatørene lage en plan for hvordan de skal håndtere den økte mengden elektrisitet fra uregulerbare fornybare energikilder ut ifra et systemdriftsperspektiv.

Tror du på lavere strømregninger dersom Norden blir ett felles marked? Diskutér saken under.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.