– Problemet ser ut til være ganske stort og ødelegger for mange, sier Tina Søreide, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Hun er professor i jus og økonomi, og en av Norges fremste eksperter på korrupsjon og styring.

Mange turguider krever at souvenirbutikker betaler en andel av det butikken omsetter på turguidens gruppe. Som omtalt i DN mener butikkeier Anny-Irene Mykkeltvedt i Flåm hun går glipp av store turistgrupper fordi hun ikke betaler provisjoner. Dermed taper hun store summer til konkurrenten Mall of Norway, som de siste årene har utbetalt flere millioner kroner i provisjoner til reiseselskaper.

– For oss er det selvfølgelig helt avgjørende at det foregår på en ryddig måte, og jeg har derfor forsikret meg om at alle avtalene vi inngår er innenfor regelverket, svarer daglig leder hos konkurrenten Mall of Norway, Kyrre Wangen (40).

«Faller mellom stoler»

Tina Søreide mener provisjoner i turistnæringen er skadelig, ikke bare for butikkene som nekter å betale til reisebyråer eller guider:

– Det skader turistene, som har grunn til å føle seg lurt. De mister valgmuligheter, og derfor er det grunn til å tro at de må betale mer for det de kjøper.

Tina Søreide, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), er sterkt kritisk til bruken av provisjoner i reiselivsnæringen.
Tina Søreide, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), er sterkt kritisk til bruken av provisjoner i reiselivsnæringen. (Foto: Helge Skodvin)

Søreide var i fjor veileder for en masteroppgave om returprovisjonsavtaler i norsk næringsliv. I oppgaven påpekte NHH-studentene Espen Aalerud og Sigmund Oseland at provisjoner i noen tilfeller kan være ulovlige, men at hverken konkurransemyndigheter eller politi har slått ned på provisjonene.

– Det kan se ut til at saken faller mellom flere stoler. Det er ikke helt avklart om dette generelt er ulovlig, men det er en gråsonepraksis som er ufordragelig og skadelig, sier Søreide.

Hverken politi, skattemyndigheter eller konkurransemyndigheter klassifiserer provisjonene generelt som ulovlige. Samtidig utelukker de ikke at provisjoner i noen tilfeller kan være ulovlige, for eksempel dersom de ikke rapporteres til skattemyndighetene.

Konkurransetilsynet skriver til DN at de ikke kan svare ja eller nei på om turistprovisjoner generelt er tillatt etter konkurranselovgivningen

– Anvendelse av provisjonsbetalinger er ikke direkte regulert i konkurranseloven. På generelt grunnlag er det likevel slik at konkurranseloven oppstiller et forbud mot ulovlig samarbeid, og det er også slik at dominerende aktører ikke må misbruke sin stilling, skriver seniorrådgiver Tor Erik Tvedt til DN.

Heller ikke Justis- og beredskapsdepartementet vil svare konkret.

Krav: «Utilbørlig»

– Korrupsjonsbestemmelsen stiller blant annet vilkår om at fordelen som mottas eller tilbys må være utilbørlig. I dette ligger at det må foreligge et klart klanderverdig forhold, noe som vil kunne variere fra virksomhetsområde til virksomhetsområde, skriver kommunikasjonsrådgiver John Olav Kroken i departementet, og legger til at det er opp til påtalemyndigheten, og til sist domstolene, å avgjøre om vilkårene i korrupusjonsreglene er oppfylt.

Vest politidistrikt henviser til politiadvokat Sigurd Åsnes Granli. Han sier provisjonsavtaler neppe rammes av korrupsjonsreglene.

– Selv om det selvsagt ikke helt kan utelukkes, så skal det svært mye til før en slik praksis kan anses utilbørlig eller kvalifisert klanderverdig, slik at korrupsjonsbestemmelsen er anvendelig, skriver Granli.

Han er godt kjent med provisjonsavtaler med butikker og spisesteder, men sier han ikke vil konkludere på generelt grunnlag.

– Påtalemyndigheten i Vest politidistrikt vil ta en konkret vurdering etter en eventuell anmeldelse, etter gjennomført etterforskning, skriver han.

Tina Søreide mener spørsmålet bør utredes og lovreguleres så raskt som mulig.

– Hvis vi skal ta turistnæringen på alvor må dette ryddes opp i. Turistene bør i det minste informeres om at prosenter av det de kjøper går til guidene, sier hun.

Fant skatteunndragelser

Ifølge Skatteetaten kan provisjoner utbetales helt i tråd med norske skatteregler, hvis provisjonene rapporteres til myndighetene.

– Hvis utenlandske turguider anses å ha utført arbeid for butikkene, må butikken også betale arbeidsgiveravgift og gjøre skattetrekk i provisjonen, sier seksjonssjef Lene Ringså i Skatteetaten, og påpeker at de som mottar provisjonen tilsvarende kan måtte betale skatt av det de får.

I 2012 avdekket danske skattemyndigheter at nær 60 guider hadde sikret seg 25 millioner danske kroner i provisjoner – uten å ha betalt en krone i skatt.

I etterkant av saken gjorde norske skattemyndigheter tilsvarende kontroller i Oslo, og avdekket unndragelser også der. Skatteetaten ønsker ikke å opplyse hvor store unndragelsene var, men sier tallet var lavere enn i Danmark. (Vilkår)

- De slipper det de har i hendene og følger guiden
Butikkeier Anny-Irene Mykkeltvedt sier hun taper millioner på at hun velger å ikke betale turistguider provisjon av det turistene kjøper.
02:08
Publisert: