Derimot er det større usikkerhet om hvordan sentralbanken vurderer den langsiktige renteutviklingen.

Årets andre pengepolitiske rapport skal også legges fram onsdag. Der presenterer sentralbanken en ny rentebane, bankens langsiktige prognose for utviklingen i styringsrenten.

Rentebanen kan bli uendret eller justert litt opp eller ned, antar analytikerne. Men det er ikke ventet noen store endringer.

Satte opp
Etter forrige hovedstyremøte i mai satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,25 prosent. En rekke banker fulgt etter, og økte sine innskudds- og utlånsrenter tilsvarende.

Nå ligger det ikke an til noe tilsvarende rentehopp før sommerferien. Men analytikerne som følger norsk og internasjonal økonomi og renteutviklingen er enige om at på sikt skal rentenivået i Norge opp.

I årets første pengepolitiske rapport, som kom i mars, varslet Norges Bank at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt opp med 0,5 prosentpoeng i løpet av året slik at den vil ligge på 2,75 ved utgangen av 2011. Innen utgangen av 2012 skal renten opp på 4 prosent, mente sentralbanken i mars.

– Nedjustering
– Det kommer ingen renteøkning på dette møtet, og rentebanen blir marginalt nedjustert som følge av lavere rente i landene rundt oss, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i First Securities.

Enkelte innenlandske forhold trekker opp. Ledigheten faller noe raskere enn ventet, lønnsveksten ser ut til å bli noe høyere og kredittveksten og boligprisene holder seg oppe.

– Men lavere vekst og lavere renter ute vil telle mest. Derfor venter vi en nedjustering av rentebanen. Det betyr ikke at renten ikke skal opp på sikt, men den vil kanskje øke litt saktere enn Norges Bank har sett for seg.

– Litt raskere økning
Handelsbanken tror derimot den nye rentebanen vil legge opp til litt raskere renteøkning.

– Vi venter at Norges Bank vil justere renten litt opp for inneværende år slik at den vil ligge et kvart prosentpoeng høyere enn forrige rentebane la opp til, sier Knut Anton Mork, sjeføkonom i Handelsbanken. Han tror ikke det blir noen renteheving på junimøtet, men derimot tre rentehevinger til høsten. Fra neste år venter Handelsbanken en utvikling i tråd med tidligere prognoser.

– Det er to faktorer som trekker rentebanen opp og en som trekker ned. De to som tilsier oppjustering, er at det er mer aktivitet i norsk økonomi, og at lønns- og prisveksten er sterkere enn Norges Bank så for seg i mars. Det som taler mot oppjustering, er at krona er blitt litt sterkere, og laver renteforventninger ute, sier Mork.

Ikke nå
– Renten ble satt opp på forrige rentemøte, og det virker sikkert at det ikke blir noen endring nå. Prognosen fra mars tilsier at neste økning kommer i oktober, og det er ikke skjedd noe som tilsier at Norges Bank skulle sette opp renten nå i juni, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

– Det er litt usikkert om banken vil legge opp til en tidligere renteøkning enn det som er sagt tidligere. Det er faktorer som trekker i begge retninger. Forrige gang var det lagt inn en kraftig renteøkning internasjonalt. Med den uroen vi har sett, er forventningene til renteøkning i Europa nedjustert. Da blir det vanskelig å sette opp norske renter. Jeg tror prognosen blir omtrent som sist og at neste renteoppgang kommer i september eller oktober, sier Bruce. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.