En norsk undersøkelse viser at under halvparten av unge mellom 18 og 20 år vet hva rente er, og bare 40 prosent klarte å identifisere det beste av tre enkle lånetilbud. De kan lett gjøre uheldige valg om lån og kreditt som vil kunne svekke deres økonomiske situasjon i lang tid.

Tilsvarende observasjoner rapporteres fra en rekke andre vestlige land, og alle finner at de unge kan minst. Ungdommer er sårbare i finansmarkedet. Mange har pekt på behovet for et større innslag av økonomi og finans i skolen enn det som tilbys i dag. Men hva slags kunnskap bør da vektlegges? Vi må kunne mer enn renteberegning for å håndtere vår personlige økonomi.

Duger du?
Det britiske Personal Finance Research Centre har gjennom en rekke studier identifisert fire ulike dimensjoner ved finansiell dugelighet, som er den norske oversettelsen av «financial capability». En vesentlig dimensjon ved finansiell dugelighet er å ha kontroll over egen pengebeholdning. Det omfatter å sjekke hva en har på konto og i lommeboka regelmessig, samt å kontrollere at det er riktige beløp som går inn og ut av konto. En bør også betale regninger i tide og ha tilstrekkelig med midler til uventede utgiftsøkninger eller inntektsreduksjoner. Behersker man ikke dette, er det fort gjort å få økonomiske problemer som kan eskalere over tid. I England fant man at de fleste har et tilfredsstillende nivå på denne delen av finansiell adferd, men de fant også at en liten del av befolkningen har store problemer med å ha oversikt over egen situasjon.

Planlegger lite
Men god finansiell dugelighet betyr mye mer enn å ha nok penger her og nå. Vi må også planlegge. Økonomisk fremtidsplanlegging krever at vi har evne til å forestille oss hvilke behov vi vil ha i fremtiden og vilje til å ofre noe nå for å få noe senere. For norske skoleungdommer bør en også inkludere utdannelsesbeslutninger her. Beslutninger som å fullføre videregående skole og ta høyere utdannelse er svært viktige for den fremtidige økonomiske situasjonen. Det samme er beslutningen om å delta i arbeidsmarkedet på fulltid eller deltid. I England fant man stor variasjon med tanke på hvor godt den enkelte sikret sin egen fremtid. Noen var gode til dette, mens en like stor gruppe planla svært lite.

Det er gjennom økonomiundervisning i skolen vi kan sikre oss at alle får et minimum av kunnskap.

En tredje dimensjon ved finansiell dugelighet er evnen til å foreta gode valg av finansielle produkter. Man bør være i stand til å finne frem til produkter som passer med ens egne behov og preferanser for så å kunne vurdere hvilken tilbyder av produktet som er best. Kunnskapsnivået som kreves for å kunne klare dette, vil avhenge av hvor mange produkter en har bruk for og hvor mye penger en vil plassere eller låne. For de enkleste spareproduktene bør man kjenne begrepet rente og forstå effekten av rentesrente, og man bør også kunne vurdere effekten av ulike typer gebyrer. For mer avanserte produkter kreves ytterligere kunnskap. Også for denne typen kunnskap fant de engelske forskerne stor variasjon i befolkningen. Mens kun et fåtall får høy score for slik kunnskap, er det urovekkende mange som får lav score.

Økonomi inn i skolen
Til slutt bør den enkelte også følge med på økonomisk utvikling og innovasjoner i finansmarkedene. Folk bør forstå hvordan pris- og renteutvikling vil påvirke deres økonomi, og i hvilken grad konjunkturer kan få betydning for egen arbeidsplass. Dette er nødvendig kunnskap for å kunne planlegge godt for fremtiden. En bør også kunne vurdere nye finansielle produkter i markedet eller konsekvenser av endringer i de produkter en allerede har. For denne type kunnskap, fant de engelske forskerne at majoriteten forsto lite.

Det er ikke vanskelig å støtte krav om økonomiundervisning i skolen. Det er ikke usannsynlig at norsk ungdom kan like lite om økonomi som ungdom i andre land. Dersom foreldrene heller ikke kan mye om økonomi, kan vi ikke forvente at de er gode læremestere. Det er gjennom økonomiundervisning i skolen vi kan sikre oss at alle får et minimum av kunnskap. Finansielle beslutninger er for viktige til at vi kan fortsette å la ungdom begynne voksenlivet som finansielt udugelige.

Ellen K. Nyhus er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

Siste gjestekommentarer:

- Gode resultater fra norske aksjefond kan like godt skyldes flaks som dyktighet

Leder best med avstand

Slik får du skattefrie inntekter på boligen (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.