Husholdningene har benyttet de mange rentenedsettelsene det siste året til å styrke sin egen privatøkonomi. Det viser en ny undersøkelse som Sparebankforeningen legger frem i dag.

Flertallet av låntakerne har gode buffere: Ni av ti låntakere har ingen eller bare i liten grad økonomiske vanskeligheter med en renteøkning på tre prosentpoeng, og tre av ti husholdninger har fått bedre økonomi det siste året.

- Dette er en viktig årsak til at ikke flere velger fastrente på sine boliglån, sier administrerende direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen.

Det var økt fastrenteandel første halvår – da valgte flere å binde renten.

Nå er interessen mindre.

- Våre beregninger tyder på at andelen ligger på 12 prosent av samlet volum, sier Hyttnes.

Låntakerne dropper fastrente fordi:

- de tror det ikke lønner seg

- de har god økonomi

- de mangler kunnskap om fastrente

- Her baserer låntakerne seg åpenbart på uttalelser fra økonomer og eksperter som ganske samstemt gir uttrykk for at det historisk sett har vært gunstigst å la renten flyte. Men mange låntakere oppgir også at de mangler kunnskap om hva det innebærer å binde renten, noe som gjør at de i stedet velger flytende rente. Dette er en utfordring for bankene, sier Hyttnes.

Sparerekord
Tre av fire husholdninger har god økonomi, og kan spare. Aldri før har så mange svart at de kan spare mye.

De oppgir også at en ekstraordinær utgift på 20.000 kroner ikke vil skape problemer for husstanden.

Ni av ti husholdninger sier at deres økonomi er uforandret eller bedre sammenliknet med i fjor.

- Det skyldes først og fremst at renten er satt ned, sier Hyttnes.

KALKULATOR:Her kan regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og se hva et startbeløp vokser til.

Undersøkelsen viser at jobbtryggheten er relativt stor. Kun fem prosent av de yrkesaktive frykter for å miste jobbene det neste året.

Dette bidrar til at flertallet også føler trygghet for sin egen økonomi fremover.

Lavere renteutgifter har gitt låntakerne gode muligheter til å øke forbruket, men ni av ti låntakere har ikke benyttet seg av denne muligheten, eller bare økt forbruket i liten grad.

Nesten to av ti låntakere har endret nedbetalingsplanen på grunn av lavere rente ved å foreta ekstra nedbetalinger på lånet sitt.

- Dette har gitt låntakerne gode buffere som de kan dra nytte av dersom de får uventede utgifter. Dette gjør dem også bedre rustet for renteøkningen, sier Hyttnes.

Lurer du på hvordan skatt, rente og boligpriser på virker din økonomi - se våre kalkulatorer!

DN.no kommer tilbake med mer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.