Vi låner mer og mer for å putte pengene tilbake i sp#229.

Vi tar nemlig i større og større grad opp lån for å putte pengene tilbake i banken i form av garanterte spareprodukter, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Bankene på sin side tjener penger dobbelt opp på dette: både på utlån og på sp#229en.

71 prosent lånefinansiering
I løpet av de første elleve månedene av 2006 økte lånefinansieringsandelen av garanterte spareprodukter fra 57 til 71 prosent. Det vil si at i november var 33 av 47 milliarder kroner investert i bankenes garanterte spareprodukter lånefinansiert.

Disse tallene ble rapportert for første gang fra 2005. Det var da lånt ut 27,4 milliarder kroner til slik plassering, og i løpet av 2006 har dette beløpet økt til hele 33,3 milliarder kroner.

Siden sommeren har det vært en utflating i tallene for utlån til garanterte spareprodukter, noe som må sees i sammenheng med en svak reduksjon i denne sp#229en i samme periode.

Farvel til indeksobligasjoner
Siden desember 2005 er våre plasseringer i indeksobligasjoner i bankene redusert med mer enn 6 milliarder kroner, mens de garanterte innskuddene har økt med noe mindre enn 6 milliarder kroner. Fra juni 2006 har det samlet vært en reduksjon i plassering i garanterte produkter i bankene på 2,5 milliarder kroner.