Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen vil ha høyere pensjonspremier for kvinner, siden de lever lenger enn menn.

Det betyr at det blir dyrere for arbeidsgivere å ansette kvinner enn menn, skriver Dagens Næringsliv.

Banklovkommisjonen la i forrige uke fram sin utredning om tjenestepensjoner i privat sektor, der de foreslo at kostnaden ved økt levealder flyttes over på arbeidstakerne i for av levealdersjustering.

Kommisjonen la til grunn at premieinnbetalingen skulle være den samme for kvinner og menn.

Advarer
Men Finanstilsynet advarer mot en slik løsning. I et brev til Finansdepartementet påpeker de at kjønnsnøytral behandling av pensjonene vil være i strid med grunnleggende forutsetninger i forsikring, ettersom kvinner statistisk sett lever lengre enn menn, og dermed har flere år med pensjon.

For å unngå at kvinner får mindre utbetalt i pensjon enn menn, må kvinners premieinnbetaling blir høyere, konkluderer Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen

Det er arbeidsgiver som betaler inn til tjenestepensjonsordningene, og høyere forsikringspremie for kvinner enn for menn vil bety at det blir dyrere å ansette kvinner enn menn.

Les også: Nå er pensjonen din i spill


Du kan ikke forhandle deg til bedre pensjon enn den kollegaen din har (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.