Det frie kraftmarkedet fungerer ikke alltid etter hensikten. Staten må derfor gripe inn for å utligne de store prisforskjellene som av og til oppstår mellom ulike regioner, mener administrerende direktør Harald A. Lein i NTE Marked.

- Vi har arbeidet med dette lenge. Både i 2007 og 2008 hadde vi perioder med store prisforskjeller. Både private og bedriftskunder reagerte på at de måtte betale mye mer for kraften enn i andre deler av landet. Vi gikk inn og regnet på det, og fant at industribedrifter her har en kostnadsulempe som i sin tur kan gå ut over arbeidsplasser og bosetning.

Basisvare

- Strøm er en grunnleggende basisvare. Vi har ett rentemarked i Norge, med like vilkår over hele landet. Det burde vi også hatt på kraftmarkedet, sier Lein. Han viser til at både Finland og Sverige til nå har operert med et felles prisområde for hele landet.

Han ser for seg en statlig utligningsordning, som jevner ut prisforskjellene mellom regionene.

- Markedssystemet kan godt ligge i bunnen. Men vi må ha en utligningsordning i tillegg. Spørsmålet er om politikerne godtar en situasjon som gir store regionale forskjeller, eller om de har kraft til å styre markedet slik at vi får mest mulig like vilkår, sier Lein.

- Ohms lov

Statnett har delt inn landet i fem prisområder, med en egen pris etter tilbud og etterspørsel i hvert prisområde. Prisforskjellen vil føre til at det flyter strøm fra overskuddsområder til underskuddsområder, og over tid også jevne ut prisene, er tanken.

Men det fungerer ikke alltid slik i praksis.

- Mandag denne uken var kraftprisene i Midt-Norge og Nord-Norge fire ganger høyere enn på Østlandet. Til tross for det gikk det strøm fra Midt-Norge til Østlandet, ifølge Statnetts egen oversikt over kraftflyten, sier Lein.

- Kraftmarkedet er ikke helt som andre markeder, det har også noen fysiske lover å forholde seg til. Ohms lov gjør at elektronene flyter minste motstands vei, uten å forstå seg på tilbud og etterspørsel. legger han til. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.