Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse spår at veksten i norsk fastlandsøkonomi i 2015 vil bli omtrent som i 2014, det vil si rundt 2,5 prosent.

Han skiller seg dermed ut blant de 27 økonomene som har svart DN om de økonomiske utsiktene for 2015. De 26 andre venter at veksten i fastlands-bnp vil bli lavere i 2015 enn i 2014.

Les alle 27 økonomenes tips for 2015 her: Slik blir 2015 dnPlus (+)

Av de 27 økonomene har 25 gitt et tall-anslag for hva veksten vil bli. Nær halvparten venter at veksten minst blir halvert sammenlignet med 2014.

Slik fordeler svarene seg:

 

Blant dem som venter lavest vekst, er Statistisk sentralbyrå, som anslår en vekst på beskjedne én prosent i 2015.

Det er utsiktene til et markant fall i oljeinvesteringene som er hovedårsaken til at de fleste venter lavere fart i økonomien neste år. Av de 27 økonomene er det én som tror på uendret investeringsnivå. Det er sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-bank. De 26 andre venter fall og alle unntatt to har har angitt hvor mye de tror investeringene vil falle:

 

Roger Bjørnstad er blant dem som venter et fall på mellom 10 og 14 prosent, og han deler oppfatningen av at fallet vil bidra til lavere vekst i fastlandsøkonomien. Han tror imidlertid at andre faktorer vil kompensere for lavere etterspørsel fra oljesektoren.

-  Rentenedgangen og den svake kronekursen vil stimulere konsumet, boligmarkedet og eksportindustrien, sier Bjørnstad.

Og mens 25 av 27 spår at arbeidsledigheten vil øke, er Bjørnstad blant de to som tror at arbeidsledigheten vil være den samme ved utgangen av 2015 som i dag. Det samme mener sjeføkonom Helle Stensbak i YS.

Oljeprisen er en viktig driver for utviklingen i oljeinvesteringene og det er bred enighet blant økonomene om at oljeprisen vil bli liggende klart lavere i 2015 enn den gjorde det meste av 2014.  Ingen tror oljeprisen vil være over 100 dollar igjen om et år. Senest i sommer lå oljeprisen rimelig stabilt rundt 110 dollar per fat.

 

Les også:

- Betydelig risiko for at vi vil starte 2015 med et nytt gresk drama

Nå er luksus-leiligheten solgt

Nå er dette en «joker» i verdensøkonomien  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.