Onsdag går startskuddet for DNs årlige gasellekåring, kåringen over Norges raskest voksende bedrifter. Utover høsten skal alle fylkenes, og til slutt Norges, fremste vekstbedrift kåres.

Det er allerede klart at 2017 var et sterkt vekstår for norske bedrifter. Totalt var det flere enn 3000 norske gaseller, bedrifter som minst har doblet omsetning og vokst med lønnsomhet over fire år. Med 3037 gasellebedrifter har det ikke vært flere gaseller siden finanskrisen, da toppen ble nådd med nesten 5000 gaseller i 2008. Oppgangen i år er på 336 fra 2016 og antallet gaseller er 588 flere enn i 2015.

Fortsatt oljekrise

Ett fylke skiller seg klart ut, Rogaland – fylket med mange olje- og offshorebedrifter. Antallet gaseller i Rogaland faller med 29 prosent til 153 fra 214 året før.

Også andre oljetunge fylker som Hordaland og Telemark viser svakere utvikling enn resten. Totalt steg antallet gaseller i fjor med 12 prosent.

Ragnar Tveterås, senterleder og professor ved Senter for innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger.
Ragnar Tveterås, senterleder og professor ved Senter for innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger. (Foto: Terje Jensen)

Nedgangen er en indikasjon på at bedriftene i fylker rammet av oljesmellen ikke har klart å omstille seg skikkelig og etablere seg i andre sektorer, tror Ragnar Tveterås. Han er senterleder og professor ved Senter for innovasjonsforskning på Universitetet i Stavanger.

– Her har det ikke lyktes å få frem bedrifter som ikke er direkte eller indirekte avhengig av oljesektoren. Det handler om å få frem bedrifter som betjener marked og kunder utenfor oljen og fylket for å lykkes, sier han.

Flere rammet av oljesmellen

Tveterås trekker frem at han ser flere bedrifter i oljesektoren som omstiller seg til blant annet bygg og anlegg, sektoren som er sterkest representert blant norske gasellebedrifter.

– Det er naturlig, fordi der har de sjanse med den kompetansen og tjenestene de har i dag. Men disse sektorene er mindre enn olje, så det er ikke så store marginer, sier forskeren.

Tveterås tror også bedrifter utenfor oljesektoren er med på å påvirke antallet gaseller i fylker rammet av oljesmellen.

– Det er også mange bedrifter utenfor oljesektoren som er avhengige av en makroøkonomi som ikke har vært så sprek i disse fylkene på grunn av oljesmellen, sier han.

Finanskrisen traff norsk og internasjonal økonomi for fullt i 2008. Ettersom det er regnskapene for de fire foregående årene som ligger til grunn for gasellene, ble toppen, siden DN begynte med sine gasellekåringer i 2003, nådd i årene 2004–2007. Deretter begynte antallet gaseller å falle. (Vilkår)

Salamander skaper ekstraarbeid for Ringeriksbanen
En sjelden salamander skaper nå ekstraarbeid for Ringeriksbanen. Lokale barn fant den sjeldne salamanderen ved en gårdsdam i Bærum.
00:30
Publisert: