Universitetsjuristen fra Bergen kaller byrådsleder Stian Berger Røslands utspill om å fjerne straffebestemmelse mot rasistiske ytringer "veldig oppsiktsvekkende". Han mener Norge åpenbart må avvikle tilslutningen til FNs rasismekonvensjon og trolig også til den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) dersom Røsland skal få det som han vil.

- Røslands forslag om å fjerne paragraf 135 a i straffeloven vil umiddelbart utgjøre en krenkelse av våre forpliktelser etter FN-konvensjonen mot rasediskriminiering, sier Borvik. 

Ifølge amanuensen pålegger denne nasjonene å opprettholde lovregler med straffebud mot diskriminiering etter rase eller gruppe.

- Norge vil i så fall måtte meddele FN at vi ikke lenger kan være bundet av denne konvensjonen, sier Borvik.

Menneskerettighetsbrudd

Stortinget har vedtatt ny straffelov som når den en gang trer i kraft avkriminaliserer ærerkrenkelser.

- Ærekrenkelser skal ikke lenger være straffbart. Men det som består er det erstatningsrettslige vernet mot ærekrenkelser. Hvis dette sivilrettslige vernet med erstatningsansvar for slike krenkelser også fjernes, vil det umiddelbart foreligge et brudd på bestemmelsene i menneskerettighetskonvensjonen. Det er helt åpenbart, sier Borvik.

Han kaller Røslands forslag om å fjerne straffebud som begrenser ytrngsfriheten for lite gjennomtenkt.

- Ytringsfriheten er full av begrensninger. Det fremgår av grunnlovens paragraf 100 - den åpner for innskrenkninger dersom andre hensyn tilsier det. EMKs artikkel 10 gir også en mulighet for å gripe inn når dette fremstår om forholdsmessig.

To høyesterettsdommer fra ifjor trekker også grenser for hva som kan sies - dommene mot ambulansesjåføren i Oslo og kirurgen i Bodø, sier Bjørnar Borvik.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.