Klokken ni i dag morges dukket EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og Konkurranstilsynet opp hos Telenor på Fornebu for å foreta undersøkelser i Telenors lokaler, forteller Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge.

Tre timer senere tirsdag orienterte selskapet markedet.

"Undersøkelsen gjelder mulig misbruk av dominerende stilling og/eller mulig konkurransebegrensende samarbeid i mobilmarkedet", heter det i en melding fra Telenor.

- Overraskende inspeksjoner er et forberedende skritt i etterforskning av mistanke om konkurransehemmende virksomhet, skriver EFTAs overvåkingsorgan i en melding.

Det norske mobilmarkedet
Akkurat hva som det jaktes på er foreløpig uklart. Meldingen fra Telenor nevner både grossistnivå, sluttbrukernivå, alle de viktigste tjenestene samt at det kan være snakk om misbruk av dominerende posisjon, konkurransebegrensende samarbeid eller begge deler. Med andre ord kan hva som helst innen Telenors mobilvirksomhet være del av undersøkelsen. Meldingen fra EFTA opplyser bare at de har "grunn til å tro at selskapene som er involvert kan ha brutt konkurransereglene i EEA-avtalen".

- De har jo selvfølgelig en begjæring om undersøkelse, men detaljene i den sitter ikke jeg på nå, sier Uribarri til DN.no.

- Har dere ikke noen pekepinner om hva det dreier seg om, for eksempel om det dreier seg om grossist eller sluttbrukermarkedet?

- Det er ikke definert som det ene eller det andre. De ønsker å gjøre en undersøkelse på vår del av mobilmarkedet – både mot sluttbruker og grossistleddet, sier Uribarri, som understreker at Telenor er opptatt av å samarbeide med tilsynet best mulig.

Basert på klager?
Hun sier hun ikke er kjent med hva som har utløst tilsynet, og kjenner ikke til noen konkrete klager som kan ha ført til dette.

- Det er ikke så unaturlig at vi som dominerende aktør får søkelys på oss og at konkurransetilsynet ønsker å gjennomføre en kontroll, sier hun.

Men helt dagligdags er dette ikke, for etter det Uribarri kjenner til er dette første gang Telenor får slikt besøk.

Teleanalytiker John Strand er imidlertid overbevist om at dette bygger på et konkret forhold.

- Det er helt sikkert noen som har klaget , dette er ikke noe konkurransemyndighete gjør bare for morro skyld, sier han.

Det er til tider høyt konfliktnivå i den norske telebransjen, og de siste årene har det særlig gått hett for seg mellom Telenor og Tele2. Men foreløpig er det ingen som vil si hvem eventuelt har klaget.

company:tel

Foretar bevissikring
Konkurransetilsynet opplyser i en egen melding at bakgrunnen for kontrollen er at tilsynet ønsker å få avkreftet eller bekreftet en mistanke om brudd på konkurranseloven, og at det foretas bevissikring.

"Det at Konkurransetilsynet gjennomfører en bevissikring, innebærer ikke at de involverte selskapene er skyldige i lovbrudd, og sier ikke noe om det endelige utfallet av saken. Etter at kontrollen er gjennomført, starter arbeidet med å analysere eventuelle funn. Det er for tidlig å si noe om hvor lang tid dette vil ta", heter det.

Kommunikasjonsdirektør i konkurransetilsynet Torny Aarbakke er svært knapp i sine kommentarer,

- På et slikt stadie er det vanlig, sier hun.

Departementet ukjent med saken
Pressekontakt Øyvind Thuestad i Nærings- og Handelsdepartementet opplyser til DN.no at han ikke er kjent med saken, og viser til Telenor.

- Vi har ingen kommentarer på nåværende tidspunkt, sier Thuestad.

Telenor-aksjen TEL er ned omkring 2,5 prosent til 112,80 kroner på Oslo Børs, som svekker seg mindre, ned 0,8prosent.

Har du tips i saken? Send en e-post til dn.no@dn.no

Les også:
Telenor tapte nettleie-sak
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.