Dette går frem av Norges Banks regelmessige  Regionalt nettverk-undersøkelse - telefonintervjuer med et stort antall bedrifter  om deres forventninger fremover.  Intervjuene er tatt opp i perioden  fra 13. oktober til 7. november.

Slakkere

Totalt  venter bedriftene nokså stabil, moderat vekst det neste halvåret, men også  i sum  svakere enn forventningene i forrige runde.

Det er altså  særlig eksportindustrien og oljeleverandørindustrien som ventet avtakende vekst fremover. I tjenesteyting har  bedriftene  også skrudd ned egne forventninger noe. Varehandel og hjemmemarkedsindustri ligger flatt  - på linje med  bedriftenes egne vekstanslag tre måneder tilbake.

Kontaktene innen bygg og anlegg ser for seg litt høyere vekst.  Her er økt offentlig aktivitet i vei - og annen infrastukturutbygging blant forklaringene.

Investering og jobb

  Det er liten samlet endring i bedriftenes planer og forventninger om investeringer de neste 12 månedene. Industri justerer noe opp, oljeleverandører ned.

Andelen  bedrifter som sier de ville ha problemer med å møte en plutselig økning i etterspørselen har falt marginalt til nå 23  prosent.

Sysselsettingen har vokst siden august, men mindre enn bedriftene ventet tre måneder tilbake. Bare 13 prosent av de spurte oppgir at de har problemer med å skaffe arbeidskraft, mot 17 prosent i august.

Regionalt

Norges Bank grupperer  også bedriftenes svar  regionalt.  Hovedbildet er  moderate forventnininger  til aktivitetsnivå og økoniomisk vekst  - og liten endring  fra august-undersøkelsen.

Men Sørvest-Norge venter bare helt marginal vekst de neste seks månedene og nullvekst i investeringene.  Bedriftene  i de fleste regionene  ser moderat vekst i lønnsomhet og driftmarginer - noe svakere forventninger enn i forrige undersøkelse.  Men i  Øst-Norge er forventningen nå marginfall.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.