Norges Bank temperaturmåler for norsk økonomi viser at næringslivet venter nullvekst de neste seks månedene.

Kontaktene i Norges Banks Regionale nettverk rapporterte om svak vekst i produksjonen de siste tre månedene. Forventningene til veksten fremover har avtatt litt siden mai, og bedriftene ventet tilnærmet uendret aktivitetsnivå fremover, skriver Norges Bank i en pressemelding fredag.

Når sentralbanksjef Øystein Olsen fastsetter styringsrenten legger han stor vekt på konklusjonene fra regionalt nettverk.

 

Norges Bank skriver at produksjonsfallet har tiltatt i oljeleverandørnæringene og i tjenesteyting mot næringslivet. I bygg og anlegg har veksten falt, særlig i områder som påvirkes av nedgangen i oljenæringen. Samtidig har svak krone bidratt til å styrke konkurranseevnen og veksten i tradisjonell industri. I husholdningsrettede næringer har veksten til gjengjeld tatt seg litt opp, ifølge sentralbanken.

Forventningene til veksten fremover har avtatt litt siden mai, og kontaktene venter tilnærmet uendret aktivitetsnivå de neste seks månedene. Fallet i oljeprisen og lavere aktivitet i oljenæringen har svekket vekstutsiktene i de fleste næringene, men varehandelen og eksportindustrien ventet fortsatt moderat vekst, ifølge Norges Bank.

Konklusjonene er basert på svar fra 322 kontaktbedrifter. Intervjuene ble gjennomført i august.

Norges Banks prognose er en vekst i fastlandsøkonomien fra andre til tredje kvartal på 0,25 prosent.

Nordea Markets skriver i sin morgenrapport at veksten i norsk økonomi i det siste har vist seg å bli lit sterkere enn nettverket har varslet. Med dagens svake krone skal det dessuten trolig mye til for at nettverket vil få Olsen til å senke styringsrenten på rentemøtet om knappe to uker.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.