Regjeringen varsler fredag at en statlig ordning tar over etter Eksportfinans.

- Regjeringen vil opprette en eksportfinansieringsordning i statlig regi. Formålet er å sikre et konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud til norsk industri, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Han understreker at det er viktig å få på plass en løsning med tanke på situasjonen i europeisk økonomi.

Regjeringen vil i Statsråd fredag foreslå en en overgangsordning som sikrer eksportfinansieringen til den statlige ordningen er på plass. Denne overgangsordningen vil ha en ramme på 30 milliarder kroner.

- Regjeringen mener at eksportbedriftene best kan sikres med en statlig ordning. Særlig i den uroen vi nå har i internasjonal økonomi er det viktig at finansieringen er trygg og forutsigbar, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

En permanent løsning skal være på plass senest 1. juli 2012. Det vil umiddelbart bli opprettet en overgangsordning administrert av Eksportfinans.

Fryktet for milliardkontrakter
DN.no avslørte i august at EUs nye kapitalkravdirektiv vil redusere den maksimale grensen for lån som den norske kredittinstitusjonen Eksportfinans kan yte til én enkelt kunde, fra syv til 1,4 milliarder kroner. Grunnen er at eksponeringer med bankgaranti må vektes med 100 prosent, mot tidligere 20 prosent.

Offshore- og shippingnæringen frykter at reduserte lånemuligheter vil føre til tapte kontrakter i utlandet og tapte arbeidsplasser i Norge.

Finansdepartementet forlenget 19. oktober et midlertidig unntak fra direktivet for Eksportfinans til slutten av 2012, men regjeringen understreker at et varig unntak ikke er mulig til tross for at institusjoner med lignende oppgaver i flere EU-land har unntak.

Kan få unntak
Regjeringen har ønsket at norske banker, som eier 85 prosent av Eksportfinans, skal være med staten, som eier 15 prosent, på å oppkapitalisere selskapet. Hvis ikke var regjeringen villig til å erstatte dagens eksportfinansieringsordning, som forvaltes av Eksportfinans på oppdrag fra nærings- og handelsdepartementet, med en statlig ordning. Samtalene med bankene førte ikke frem til et godt nok resultat, og dermed blir det altså en ren statlig løsning.

Men som DN.no tidligere har avslørt mener også Finanstilsynet at det kan være mulig for Norge å få et varig unntak fra direktivet. Kilder i EU-kommisjonens generaldirektorat for det Indre marked har også bekreftet overfor DN.no at Norge har anledning til å søke om et slikt unntak.

Les mer: Finanstilsynet mener unntak fra EU-direktiv kan være mulig for Eksportfinans

Utredninger som Norsk Industri og Rederiforbundet har bestilt viser det samme. Utredningene er gjort av jussprofessor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo og advokatene Thomas Nordby og Espen Bakken i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Mandag ble de sendt til finansminister Sigbjørn Johnsen og nærings- og handelsminister Trond Giske, samt finans- og næringskomiteene på Stortinget.

Flere muligheter
Finansminister Sigbjørn Johnsen sa til DN.no i oktober i år at det ikke er grunnlag «hverken formelt eller reelt» for å gi Eksportfinans unntak fra regelverket. I sin utredning skriver imidlertid de to Arntzen de Besche-advokatene at Norge har flere muligheter til å søke om unntak: enten kan Eksportfinans bli unntatt hele direktivets virkeområde, eller så kan man bruke en unntaksbestemmelse som er inkludert i teksten.

Advokatene har blant annet sett på hvilke europeiske institusjoner som er fritatt fra direktivet, og tilbakeviser spesielt to av regjeringens argumenter: ifølge dem er verken Eksportfinans' kommersielle virksomhet eller overveiende private eierskap noe hinder for et unntak.

Les også: Eksportfinans: Nytt skyts mot regjeringen (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.