En forskriftsendring fra arbeidsminister Anniken Hauglie (H) skal etter planen gjøre det mulig for norskregistrerte fly å ta i bruk asiatisk personell på sine internasjonale ruter. Nå saksøker Landsorganisasjonen i Norge (LO) den norske stat, fordi de mener regelendringen er «ugyldig» og dessuten unødvendig.

- Vi ønsker en avklaring på hvordan den nye forskriften skal forstås, og hvorvidt tredjelandsborgere kan utføre arbeid på norskregistrerte fly, sier Atle Sønsteli Johansen, leder i LOs juridiske avdeling.