Mandag publiserte justis- og beredsskapsminister Anders Anundsen (Frp) en over 30 minutter lang video om hva han har fått til i løpet av sine to år som statsråd.

- Hyggeligere å være politimester

I filmen som har fått tittelen «Trygghet i hverdagen» figurerer Anundsen som både programleder og reporter, og intervjuer politimenn og andre offentlige tjenestemenn om temaer som terrorberedskap, utvisninger av utledninger med ulovlig opphold i Norge, oppklaringsprosent i tyverisaker og kriminalomsorg.

Anundsen stiller spørsmål som «dette er en utrolig høy effektivisering med andre ord?» og «her får dere mye ut av ressursene?» og får svar som «det er hyggeligere å være politimester nå enn det var før, for å si det sånn».

Videoen kommer midt i valgkampens hete før kommunevalget 14. september.

Var bekymret for integriteten

I 2010 foreslo imidlertid Anundsen, den gang som Stortingsrepresentant i opposisjon, at det skulle innføres retningslinjer for bruk av embetsverket i valgkampen. I en innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen ble det da foreslått:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide retningslinjer for statsrådenes bruk av embetsverket på reiser og møter med partipolitisk preg.»

Forslagsstillere: Stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdalen.

I innstillingen stilles det spørsmål om hvorvidt ansatte i departementer, som er ansatt der uavhengig av politisk ledelse, skal følge og bistå den politiske ledelsen i valgkampøyemed. I innstillingen vises det til «at det er en rekke eksempler på at statsråder bruker embetsverket som en del av egen valgkampvirksomhet, noen ganger helt uten å unndra seg fra det, andre ganger ved å forsøke å kombinere ulike typer arrangementer.»

Anundsen var den gang «bekymret over at utviklingen ser ut til å gå i retning av at embetsverket i større grad brukes på en måte som kan sette dets integritet i fare og svekke embetsverkets nøytralitet».

Komiteens medlemmer fra Frp, Høyre og Krf mente ifølge dokumentet fra 2010 at statsrådene måtte utvise aktsomhet når det gjaldt å medbringe embetsverket, spesielt i en valgkampsituasjon.

Les hele innstillingen her

- Handler om noe helt annet

Anundsen avviser at han synder mot eget forslag.

- Dette forslaget handler om noe helt annet. Det har ingenting med en informasjonsvideo fra et departement å gjøre. Forslaget kom i oppfølgingen av statsråders bruk av kommunikasjonsarbeidere på valgkampreiser. Nå snakker vi om at departementet bidrar til informasjon om fakta i hva regjeringen har levert på justis- og beredskapsområdet.

Statsråden hevder i videoen at noe av det som er frustrerende ved å være politiker er at mediene ofte velger negative vinklinger og at det er derfor han ser behovet for å lage en film selv. Klokken 11 tirsdag formiddag har 5378 sett videoen på Regjeringen nettsider.

Se hele videoen fra Anundsen her

- Et utilslørt valgkampbidrag

- Det kan være grunn til å ta en diskusjon om vi ikke her ser en utvikling der embetsverkets faglige integritet og troverdighet gradvis blir undergravd, sier Jan Fridthjof Bernt på telefon fra Danmark.

Jusprofessor ved UiB Jan Fridthjon Bernt. Foto: Marit Hommedal
Jusprofessor ved UiB Jan Fridthjon Bernt. Foto: Marit Hommedal (Foto: Hommedal, Marit)
Jusprofessoren ved Universitetet i Bergen hadde tirsdag fått med seg justis- og beredskapsminister Anders Anundsens informasjonsvideo gjennom danske medier, som også rapporterer kritikken mot Frp-statsråden i denne saken.

- Det blir vanskelig å ha tillit til og legge vekt på departementenes vurderinger av faglige spørsmål, herunder juridiske tvilsspørsmål, når embetsverket i stigende grad fremtrer som et politisk sekretariat for den enkelte statsråd, sier Bernt.

Han påpeker at det ikke er første gang en norsk statsråd får kritikk for å bruke embetsverket til politisk påvirkning.

- I Norge bruker politikere ofte embetsverket til å lage politisk informasjonsmateriale og presentere regjeringens politikk. Dette er innenfor vide rammer alminnelig akseptert, men det er nok ganske enestående at det gjøres i den for vi her hører om, som et ganske utilslørt bidrag til en pågående valgkamp, sier Bernt.

Professoren minner om at statsråder fikk medfart for sin bruk av embetsverket under EU og EF-stridene på henholdsvis 90- og 70-tallet.

- Også i andre sammenhenger har statsråder hatt med seg representanter for departementet som støttespillere i ulike politiske foredrags- og debattsammenhenger.

- Om dette er greit, er en viktig diskusjon vi bør ha , men jeg tror ikke dette egner seg for rettslig regulering og juridisk grensegang, sier Bernt.

- I Norge har vi ikke noe skarpt skille mellom politiker og embetsledelse i departementet, og jussen trekker ikke noe grenser for hva statsråden kan bruke departementet til, så lenge det for øvrig skjer på en lovlig måte.

Se DNtv: - Det er usikkerhet rundt oss

Det er usikkerhet rundt oss
Statsminister Erna Solberg om fallet i aksjemarkedet
00:32
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.