Kristelig Folkeparti har fått med seg Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet på å sette avgiften til 2 prosent av tomteverdien.

– Jeg er veldig glad for at KrF har fått gjennomslag for å sikre en mer rettferdig balanse ved vurderingen av festeavgift. Det har vært viktig for KrF å sikre hensynet til både grunneier og fester ved forlengelse av festekontrakten, sier justispolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Strasbourg-dom

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg slo i 2012 fast at grunneierne kom urimelig dårlig ut med reglene for festeavgift som ble vedtatt åtte år tidligere. Nye regler er derfor nødvendig, og regjeringen la fram sitt forslag før påske. Der ble avgiften satt til 2,5 prosent av tomteverdien, noe tomtefesterne kalte en milliardoverføring til grunneierne.

Regjeringens forslag til et tak, en maksavgift på drøyt 11.300 kroner per mål tomt, blir stående med enigheten på Stortinget.

– Vi holder oss i all hovedsak til regjeringens opprinnelige forslag, men fant rom for å redusere tomtefesteavgiftene noe. Vi sikrer samtidig at reglene ikke får svært urimelige utslag, ved at det settes et makstak på tomtefesteavgiften, sier Høyres Peter Christian Frølich.

Ap ville gi mer

Arbeiderpartiet gikk inn for en enda lavere avgift, 1,25 prosent, ifølge Lene Vågslid (Ap), som har vært saksordfører i justiskomiteen.

Ap ønsket i tillegg at maksavgiften skulle avta gradvis for hvert ekstra mål tomt. Det skulle ivareta festere som fra gammelt av sitter på veldig store tomter, men flertallet støtter altså ikke dette.

De borgerlige partiene viser til at rettspraksis betyr at «ubeboelig» areal vil føre til at verdien på tomta settes lavere.

– I lys av dette er en lovfesting av et såkalt «avtakende tak» ikke hensiktsmessig, heter det i flertallets merknader.

 

Les også: Oljejobbene forsvinner: - Vi er alle veldig bekymret

Statoil varsler kraftig fall

Skattesjefen: – Desperat jakt på grep mot svart økonomi

Spår sterkere boligprisoppgang neste fire år(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.