Regjeringen vil rive bygget og viser til hensynet til sikkerhet, mens Riksantikvaren foreslår at bare en del av blokka rives slik at man får en C-blokk.

– Vi har foreslått et alternativ, og det er å bygge om Y-blokka til det vi kaller en C-blokk. Det vil si at den fløyen som vender opp mot Deichmanske bibliotek rives, og at man får en bygning som ligger langs ring 1, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran i kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren til NRK.

Vedtaket i bystyret vil veie tungt for reguleringen som blir gjort av staten og Kommunaldepartementet. Mandag 13. juni sendte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) planprogrammet for det nye regjeringskvartalet over til Statsbygg.

I følgebrevet slår Sanner fast at han ikke vil følge innspillene fra blant andre Riksantikvaren om å se på løsninger der Y-blokka kan bevares.

– I planprogrammet er OBOS-kvartalet tatt ut av reguleringsplanen og regjeringsbygget R5 tatt inn. Men Riksantikvarens høringsinnspill om å se på løsninger der Y-blokka bevares, blir ikke tatt med videre, heter det i brevet.

Utsmykningen av Y-blokka strekker seg tilbake til 1957 da Pablo Picasso og Carl Nesjar traff hverandre i Cannes. Picasso tegnet bildene som Nesjar sandblåste opp i stort format i naturbetong på bygget. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.