Virke – hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen – mener pakkereiseloven er moden for revisjon.

Stina Iglebæk (til venstre) og moren Sissel Nordhagen hos reisearrangøren Norsk Tur heier på forslaget om et eget gebyr på alle pakkereiser som kan erstatte dagens kostbare garantiordning.
Stina Iglebæk (til venstre) og moren Sissel Nordhagen hos reisearrangøren Norsk Tur heier på forslaget om et eget gebyr på alle pakkereiser som kan erstatte dagens kostbare garantiordning. (Foto: Harald Berglihn)

Blant annet mener Virke at det bør innføres et gebyr for alle pakkereiser. Alle selskapene må i dag stille en garanti for å sikre Reisegarantifondet mot tap ved konkurs.

– Slike garantier, som kan utstedes av banker eller forsikringsselskaper, er kostbare og binder opp veldig mye likviditet i selskapene, mener leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

– Vi mener det heller på hver reise bør legges et gebyr som går til Reisegarantifondet og som kan brukes til å dekke forbrukernes krav i en konkurssituasjon.

En hundrelapp eller to?

Sissel Nordhagen, eier av reisearrangøren Norsk Tur, er enig.

– Det blir mye mer forutsigbart for oss dersom det for eksempel legges et rimelig beløp, kanskje en hundrelapp eller to, i gebyr per reise. Vi har i dag bundet et betydelig beløp opp som sikkerhet for garantien vi stiller til Reisegarantifondet, og det er klart det er krevende i en situasjon der jeg må forberede meg på å klare meg til neste sommer uten en krone i inntekter, sier Nordhagen.

Virke har ikke tatt stilling til hvor stort gebyret per reise bør være.

– Danskene har en ordning med garanti for flyreiser med et fast beløp per reise. Vi mener det kan være en god løsning, men vi er ikke låst her og åpne for ulike løsninger, sier Bergmål.

– Men ettersom en slik gebyrordning vil redusere selskapenes kostnader, er det vel ikke automatikk i at en pakkereise nødvendigvis blir dyrere for forbrukerne?

Det kan bli dyrere å reise på charter – eller pakkereise, som her til den greske øya Paros, dersom Virke får gehør for et eget pakkereisegebyr.
Det kan bli dyrere å reise på charter – eller pakkereise, som her til den greske øya Paros, dersom Virke får gehør for et eget pakkereisegebyr. (Foto: Thomas Haugersveen)

– Det er riktig. For med en ny innretning slik vi foreslår, vil selskapene slippe å gå til forsikringsselskaper eller banker for å få hjelp til å stille reisegaranti.

Mener dagens regler er urimelig

Virke mener også andre deler av Pakkereiseloven, der reisearrangørene i de fleste tilfeller er forpliktet til å refundere hver krone kundene har betalt dersom det skjer noe uforutsett, må revideres.

– Lovgiver har vært opptatt av å sikre forbrukerne et sterkt vern, men det har ikke lykkes godt nok å finne en god balanse. Når alt stopper opp, som ved en pandemi, blir urimelighetene i lovverket tydelige, mener Bergmål.

Astrid Bergmål i Virke Reiseliv mener koronapandemien har vist at pakkereiseloven må revideres.
Astrid Bergmål i Virke Reiseliv mener koronapandemien har vist at pakkereiseloven må revideres. (Foto: Odin Jæger)

Forpliktelsene for selskapene innebærer også betydelige kostnader, mener Virke.

– Dette har nå blitt selskapenes største utfordring og ikke koronapandemien i seg selv. Vi har nå en krise pakkereisearrangørene umulig kunne forberede seg på eller kan klandres for. Det kan også være andre hendelser, eksempelvis ting som skjer når man er på reise, som er helt utenfor reisearrangørens kontroll. Vi mener det er grovt urimelig at arrangøren alene skal ha ansvaret for dette, særlig når slike hendelser normalt ville vært dekket av den enkeltes reiseforsikring, sier Bergmål.

Bergmål mener det er viktig at dagens sterke forbrukervern blir videreført.

– Pakkereiseloven gir et ekstremt sterkt forbrukervern. Jeg kjenner ikke til noen områder der vernet er så sterkt. Det er veldig bra, men det må gjøres noe med innretningen. En del av det reisearrangørene i dag står ansvarlige for overfor forbrukerne, er man jo også forsikret mot gjennom den enkeltes reiseforsikring. Det er ikke hensiktsmessig med en slik dobbeltsikring av den reisende, mener hun.

Virke mener forbrukerne vil ha et like sterkt vern som i dag dersom det i fremtiden blir forbrukerens reiseforsikring som skal dekker slike krav.

Rom for forbedringer

Også Forbrukerrådet ser behovet for en revidering av pakkereiseloven.

– Det vil være overraskende dersom det settes spørsmålstegn ved at når forbruker forskuddsbetaler så skal dette refunderes dersom tjenesten ikke leveres. Det vil å så fall være fullstendig ødeleggende for forbrukertilliten til reiselivsmarkedet. Det vil også gjøre pakkereisearrangører mye mindre verdifulle for forbrukeren. Det er jo nettopp sikkerhet og trygghet en kjøper seg gjennom å benytte en pakkereisearrangør. At forbruker kan sikres på andre måter enn i dag er en annen diskusjon, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, åpner for revisjon av pakkereiseloven, men er klar på at forbrukernes vern ikke må svekkes.
Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, åpner for revisjon av pakkereiseloven, men er klar på at forbrukernes vern ikke må svekkes. (Foto: Mikaela Berg)

Hun forventer at det vil komme en gjennomgang av hvordan regelverket er blitt praktisert og håndhevet siden mars og mener koronapandemien har tydeliggjort at også forbrukerne tar en stor risiko, blant annet dersom selskapene går konkurs.

– Vi konstaterer at også i Norge stilles det spørsmål ved om covid-19-relaterte kanselleringer skal refunderes dersom selskapet går konkurs. Her er det åpenbart rom for forbedringer i hvordan loven er utformet, sier Blyverket. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.