–Om vi skal tro at historien gjentar seg, er vi nær toppen, sier administrerende direktør Bård Bjølgerud (52) i Pangea Property Partners. 

Selskapet har gjennom en årrekke spesialisert seg innen hotelleiendommer. De siste 18 månedene har selskapet vært involvert i hotelltransaksjoner for over ti milliarder kroner.

Veldig usikker

Bjølgerud sier hotelleiendomsmarkedet i likhet med næringseiendom generelt siden tidlig på 1990-tallet har beveget seg i bølger med syv-åtte år mellom toppene. Siste topp var rundt 2007/2008.

– Men denne gangen er situasjonen annerledes. Vi har et lavrenteregime som ser ut til å vare, samtidig som det er store mengder kapital som søker trygge havner og stabil avkastning i realaktiva. Dette kan drive oppturen ytterligere en stund. Og så har vi samtidig en megatrend innen reiseliv der stadig flere reiser stadig mer både på jobb og i fritiden. Tidligere har vi sett nær sammenheng mellom utviklingen i bruttonasjonalprodukt og hotellmarkedet, men vi er usikre på om det samme vil skje denne gangen. Kommer krummingen på denne bølgen om ett eller to år; og blir utviklingen deretter ned, sideveis eller oppover igjen? Det tør jeg altså ikke spå, sier Bjølgerud.

Rekordmange kjøpere

Transaksjonsvolumet innen hotelleiendom i Norden er ifølge Bjølgerud så langt i år på nivå med hele 2012 eller 2013.

– Stadig flere investorer ser at hotelleiendommer med solide kjeder som leietagere kan være en vel så god investering som å kjøpe kontoreiendom. Og særlig i Stockholm ser vi et betydelig antall konverteringer fra kontor til hotell. Og selv om omsetningen i hotellene vil svinge, er svingningene mindre enn i kontormarkedet. Dessuten er et hotellbygg utleid hele tiden og på langsiktig kontrakt, sier han.

Flere kjøpere enn selgere

– Investorer har også blitt mer ambivalente til investeringer i retail. Nye handelsplasser og økt netthandel skaper usikkerhet om fremtidens handelsmønstre mens det er lett å forstå økningen i reiseliv og at et bra hotell fortsatt bør ligge sentralt i byene for å lokke til seg både turister og forretningsreisende. Sammenlignet med kontor og retail blir hotelloperatøren nå en mer stabil og langsiktig leietaker, mener Bjølgerud.

Og den nevnte megatrenden i retning mer reisevirksomhet og økt turisme, bidrar også til økt investeringslyst.

– For få år siden var det få kjøpere i markedet. Nå er det langt flere kjøpere enn selgere. Vi opplever også at det er mange interessenter fra land utenfor Norden.

– Men så langt har kjøperne i all hovedsak vært norske og til dels nordiske?

– Det har du helt rett i. Det er en klar dominans av nordiske investorer. Det har delvis å gjøre med det faktum at det nordiske hotellmarkedet er preget av rene leiekontrakter mens utenlandske investorer er vant til managementkontrakter der man kjøper både eiendom og drift. Det er absolutt interesse der ute, men fasiten viser at det de siste par årene har vært en overvekt av norske kjøpere. Vi ser syndikeringsmiljøer som Pareto og Platou, som tidligere kun investerte i kontorer eller logistikkeiendommer, er på banen. Også flere institusjonelle aktører enn tidligere investerer i hotell, slik som Storebrand, som kjøpte et hotell på Fornebu i fjor. I Sverige ser vi det samme med blant andre AFA, AMF, Västerkulla og ikke minst Midstar som har kjøpt flere hoteller i Norge fra Wenaasgruppen samt Union Brygge i Drammen. Så har du private aktører som børsnoterte Pandox, hvor Christian Ringnes og Sundt-familien er storeiere , og ikke minst Petter A. Stordalen sammen med Varner-familien som går tungt inn i både Norge, Sverige og Danmark, sier han.

Mange nye rom

Bjølgerud mener hotelleiere og -drivere både Oslo og Stockholm, som begge steder opplever pen vekst i både belegg og oppnådde rompriser for tiden, vil få litt å bryne seg på.

– Det kommer mange nye hoteller i markedet etter flere års oppgang for sektoren. I Stockholm kommer det 2500 nye rom de neste tre årene. Det vil føre til prispress. Det samme vil nok skje i Oslo der det kommer 1500 nye rom på relativt kort tid. Det store spørsmålet er om megatrenden med mer reising vil fylle den økte hotellkapasiteten. Stockholm har vært ekstremt god på å absorbere ny kapasitet, og vi tror det er et oppdemmet behov for mer kapasitet i Oslo. Til tross for noen faremomenter, er vi likevel nøkterne optimister, særlig på mellomlang og lang sikt, sier Bjølgerud. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Rigger for fisk
Det norske selskapet Roxel vil bygge om borerigger for bruk i oppdrett til havs.
02:18
Publisert: