Selskapet Belvar bygger hoteller over store deler av Europa i samarbeid med den amerikanske Marriott-kjeden.

Konsernet har 18 hoteller i drift, blant dem Moxy-hotellet på Hellerudsletta utenfor Oslo. Innen utgangen av neste år vil antallet være 38.

– Det er klart det koster å åpne så mange nye hoteller, sier administrerende direktør Mads Jacobsen (49).

Tallene viser at det er et understatement. Selskapet går med saftige underskudd.

327 millioner i negativ egenkapital

Jacobsen eier sammen med Rune Firing (61) selskapet som i fjor høst ble besluttet fusjonert med Asmund Haares First Hotels.

Regnskapet for 2017, som svært forsinket har ankommet Brønnøysund, viser at omsetningen ble doblet til vel en halv milliard kroner mens underskuddet før skatt økte fra 67 til 170 millioner kroner.

Den bokførte egenkapitalen i konsernet var ved utgangen av 2017 negativ med 327 millioner kroner.

Styret, det vil si Jacobsen og Firing, skriver i rapporten at det erkjenner at internkontroll og finans-/økonomifunksjonene ikke har vært tilfredsstillende. Blant annet kommer det frem at regnskapet for 2016 er blitt vesentlig endret. Inntektene er nedjustert med 32 millioner kroner og kostnadene oppjustert med 49 millioner kroner. Det opprinnelige overskuddet på 5,3 millioner kroner før skatt er endret til et underskudd på 72,6 millioner kroner. Og den bokførte egenkapitalen på pluss 15,7 millioner kroner ved utgangen av 2016 er nedjustert til minus 187,4 millioner.

– Kun regnskapsteknisk

– For en utenforstående kan det være nærliggende å spørre om dere mistet kontrollen?

– Nei, nei, det handler overhodet ikke om det. Dette har sammenheng med avtalene vi har med huseier Vastint og Marriott. På den ene siden har vi en avtale med Marriott om til sammen 15 millioner euro som kommer til utbetaling etter hvert som vi åpner nye hoteller. Samtidig har vi avtaler om husleiefritak i inntil et år etter åpningene. Da vi fikk ny revisor ble det klart at både inntekter og utgifter måtte fordeles over kontraktenes løpetid uavhengig av om vi har fritak for betaling av leie. Dermed oppstår også en negativ egenkapital. Jeg skjønner at dette kan se litt underlig ut når du isolert ser på tallene, men dette er helt uproblematisk og kun regnskapsteknisk, sier Jacobsen.

Mads Jacobsen mener utviklingen er god for hotellkonsernet Belvar selv om tallene viser noe helt annet.
Mads Jacobsen mener utviklingen er god for hotellkonsernet Belvar selv om tallene viser noe helt annet. (Foto: Per Thrana)

– Går faktisk bra

I rapporten kommer det også frem at Belvar ikke har penger til å betale Marriott og Vastint fortløpende og at «selskapets evne til å selvfinansiere egne investeringer ikke er god».

– Resultatene er som forventet og i tråd med våre avtaler med dem. Vi har nå 18 hoteller i drift og åpner ytterligere syv i år og 13 neste år. I tillegg jobber vi med ytterligere 40 prosjekter. Det er klart at dette ikke er billig, for det tar gjerne et par-tre år før et hotell går med overskudd.

– Tallene indikerer ikke at det går særlig bra?

– Nei, men det går faktisk bra. I 2018 gikk vi nok med ytterligere 65–70 millioner kroner i underskudd av samme årsak som i 2017, men i 2019 vil vi vise positive resultater også regnskapsmessig. Og etter sammenslåingen med First Hotels og etableringen av det nye konsernet Maribel, der alt skal konsolideres inn, vil også den bokførte egenkapitalen havne solid i pluss. Det vil du se når 2018-regnskapet foreligger. Men de tallene som blir virkelig viktige for oss kommer først fra 2022–23 når vi har passert 50 Marriott-hoteller i tillegg til First Hotels. Da begynner dette virkelig å lukte fugl, mener Jacobsen.

Er banken din venn, eller tenker finansfolk bare på seg selv? Hør fersk DN-podkast:

Den nye toppmodellen fra BMW er en perfekt familiebil. For to
03:23
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.